EMNER

3,3 mio. kr. til byen

Erik Topp stopper som formand for Hjallerup Samvirke efter 32 år.

Søen skal udbygges med en bypark i det omfang, Brønderslev Kommune tillader. 
Arkivfoto: Henrik Louis

Søen skal udbygges med en bypark i det omfang, Brønderslev Kommune tillader. Arkivfoto: Henrik Louis

Godt 3,3 mio. kr. gav dette års marked i overskud til Hjallerup by. Det betegnede formand for Hjallerup Samvirke, Erik Topp, på repræsentantskabsmødet som det bedste i mange år. Kun én gang tidligere er dette overskud tangeret. Erik Topp sagde, at det ikke er muligt at afvikle et sådant marked uden flere tusinde frivillige. Der er optaget en ny forening i Hjallerup Samvirke, nemlig Andelsboligforeningen Højbo. Erik Topp tilføjer, at Hjallerup med kunstprojektet for alvor er kommet på danmarkskortet. - Der er sagt om Hjallerup, at der ikke er meget for folk ude fra at komme efter. Det vil vi råde bod på med Thilo Franks kunstværk "Ekko". I nær fremtid tages der stilling til, om kunstprojektet skal tæt på Hjallerup Idrætscenter eller ved søen. Erik Topp sagde, at projektet med kunstværket har medført, at Hjallerup er blevet kendt over hele landet. Erik Topp kunne fortælle, at der arbejdes på at etablere en bypark omkring søen mellem Algade og Hustedgårdvej. Dansk Botanisk Forening klagede over etablering af søen og Brønderslev Kommunes dispensationer. - 26. april i år modtog vi så Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, og den gik ud på, at kommunens dispensationer blev underkendt, hvilket medførte, at vi fortsat ikke rigtig har kunnet foretage os noget i området. - Et er dog sikkert, nemlig at søen bliver liggende, hvor den er. Det kan være, at der skal foretages nogle mindre reguleringer, men det vil ikke fjerne søen. - Vi har fået et kort, der viser det område, som er beskyttet at Naturbeskyttelsesloven. Det er vores hensigt i samarbejde med kommunen at få udarbejdet en plejeplan for hele området, således at det efterhånden kan komme til at fremstå som det vi gerne vil, nemlig et område, hvor vi kan gå en tur, måske spille petanque, lege med børnene og meget mere. Området er jo også i spil, når det drejer sig om placeringen af kunstværket "Ekko". Erik Topp beklager, at byggemodningen af et område mellem Østermarken og Skelbakvej er gået i stå. - Det skyldes, at der er fundet efterladenskaber fra vore meget tidlige forfædre. Det har nu indtil videre standset udbygningen, idet Brønderslev Kommune ikke mener, at det er rimeligt, at en fortsat udgravning skal bekostes af kommunen. - Der står vi så, og venter spændt på, hvad der sker. Det er kedeligt, at udviklingen begrænses af denne strid i den by i kommunen, hvor der er størst udvikling. Erik Topp beklagede, at der måske sættes en stopper for ældreboliger, som Østvendsyssel Boligselskab har planer om at opføre. Det skyldes, at der er tomme ældreboliger i kommunen. Hjallerup Samvirke er inde i billedet omkring overdækning af Hjallerup Centret. Der træffes afgørelse i marts. I øvrigt stoppede Erik Topp efter 32 år i Hjallerup Samvirke. - Jeg synes, at der skal yngre kræfter til, sagde Erik Topp. Han sagde, at han fortsat vil bistå med opgaver. Også Rikke Mersholm stoppede. De blev afløst af Thomas Olsen og John Ovesen. Bestyrelsen konstituerer sig senere.