Frederikshavn

3-3model i tal

De ligger et større aftalesæt til grund for den nye arbejdsform. En af grundpillerne er, at de ansatte aflønnes med en en fast månedsløn, hvor tillæg for søn og helligdage er indregnet på forhånd. Den nye arbejdsform koster kommunen knap 52 timer årligt i forhold til det nuværende system. Men der spares på lørdags og mandags tillæg, så de reale omkostninger bliver på ekstra 2700 kroner årligt. Den udgift er hurtigt tjent hjem, hvis medarbejderne stresses og nedslides mindre.