EMNER

3/4 mio. til kulturel egnsudvikling

Bank støtter Musikkens Hus med penge - og med reklamesøjler i nogle af sine afdelinger

AALBORG: Et par tusind kr. til, så har indsamlingen af penge til Musikkens Hus rundet de første 40 af de 50 millioner kr., der skal komme fra andre end stat, amt og kommuner for at huset skal blive til noget. Man kan kalde dem "private" penge. Det nyeste bidrag, som er mere end et dryp eller en dråbe, er kommet fra Danske Bank. Jamen, har den ikke allerede givet? Jo, den er et af de 11 lokale pengeinstitutter, som in fællig, har givet 475.000 kr. Denne gang er det - selvom overrækkelsen fandt sted lokalt - Danske Bank på landsplan, altså hele koncernen, der møder med penge. 750.000 kr. - trekvart million - plus moms. Hovedbegrundelsen er, at koncernen vil sikre et fortsat rigt kulturliv i området. Eller som Erik B. Hansen, direktør i Danske Banks finanscenter i Aalborg, der har hjemsted i nybyggeriet Prinsensgade 11, som indvies 11. april, og som også skal rumme Realkredit Danmark og Danica Pension, udtrykker det: - Vi er gået ind i projektet, fordi vi mener, at Nordjylland skal have et markant kulturelt løft. Samtidig er det også vigtigt for os som den lokale storbank at være med til at tage et ansvar for områdets udvikling. Banken går på en anden måde ind med støtte til musikhuset. I en række afdelinger vil der blive opsat informationsstandere, som skal fortælle nordjyderne om det ny kulturhus. I første omgang vil man kunne følge byggeriet, derefter få et indtryk af hvilke arrangementer, der bliver i Musikkens Hus. Formanden for indsamlingskomiteen, N.K. Strøyberg tog imod pengene med ord om, at de er med til at komiteen ikke taber hverken håbet om eller troen på, at indsamlingen når målet.