3,7 millioner til forskning

Karen Elise Jensens Fond, der har til formål at støtte lægevidenskabelig forskning, har netop uddelt godt 10,2 mio. kr. til en række forskningsprojekter.

Ud af i alt 13 bevillinger har følgende seks projekter ved Aalborg Sygehus opnået støtte på samlet 3,7 mio. kr.: Professor, overlæge dr.med. Ole Thorlacius-Ussing, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling er blevet tildelt 500.000 kr. til indkøb af apparatur og driftsmidler til et forskningsprojekt, som skal undersøge hvilke faktorer der gør, at kræftpatienter har øget risiko for at få blodpropper i en vene (venøs tromboembolisme). Dermed forventes det at opnå viden om, hvordan blodpropperne kan forhindres. Til et projekt, der omhandler analyser af spiserørets funktion hos patienter med systemisk sklerose har forskningslektor, ph.d. Liao Donghua, Mech-Sense, fået tildelt 300.000 kr. Systemisk sklerose er en forholdsvis sjælden sygdom, hvor hud og indre organer bliver stivere. Projektet søger at opnå viden, der kan give disse patienter en bedre behandling og livskvalitet i forhold til deres symptomer fra mavetarmkanalen. Læge ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Jens Georg Hansen, er blevet bevilget 200.000 kr. til medfinansiering af et forskningsprojekt, der skal afdække antallet af personer med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, også kaldet rygerlunger) i Region Midt- og Nordjylland samt vurdere den fremtidige udvikling i antal sygdomstilfælde. Professor, overlæge dr.med. Peter Laurberg, Afdelingen for Stofskiftesygdomme (Endokrinologisk Afdeling), har fået tilsagn om 1.332.070 kr. til indkøb af ultralydsapparatur. Apparaturet skal anvendes i forbindelse med et forskningsprojekt, der skal give bedre muligheder for at afgøre, hvilke knuder i skjoldbruskkirtlen, der bør undersøges nærmere for kræft. Knuder i skjoldbruskkirtlen findes hos 20-30% af den voksne danske befolkning. Et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge genetiske markører i immunsystemet og deres betydning for overlevelsen ved lymfekræft er blevet tildelt 200.000 kr. Projektet ledes af afdelingsbioanalytiker, ph.d. Rudi Steffensen, Klinisk Immunologisk Afdeling. Seniorforsker Søren Naaby Hansen, Klinisk Immunologisk Afdeling, har modtaget 1.200.000 kr. til indkøb af udstyr til cellesortering (flow-cytometer). Apparatet skal bruges til immunologisk udredning af kræftpatienter, og vil betyde en forbedring af afdelingens forskningsmæssige og rutinemæssige muligheder.