3,7 mio. skal ruste ledige til job

Kommunens nye aktiveringstiltag skal sikre ledige flere og bedre tilbud

Lasse Berg Sørensen
For­man­den for Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­nes ar­bejds­mar­keds­ud­valg, Finn Cil­le­borg (S), vil ar­bej­de på at få fle­re le­dige i ak­ti­ve­ring. Ar­kiv­fo­to: Tor­ben Hansen
Arbejdsløshed 17. januar 2007 05:00

MARIAGERFJORD: Ledige kontanthjælpsmodtagere skal have flere og bedre aktiveringstilbud. Sådan lyder udmeldingen fra Mariagerfjord Kommunes arbejdsmarkedsudvalg, der netop har vedtaget et nyt aktiveringsprojekt for 3,7 millioner kroner. 40 pct. ikke aktiveret Og der er tilsyneladende nok at gå i gang med. En opgørelse viser, at kun 306 ud af 748 ledige kontanthjælpsmodtagere var i aktivering for et år siden i de tidligere fire fjordkommuner. Det svarer til 40 procent. - Det er et godt spørgsmål, hvorfor der var så få i aktivering. Det skyldes nok manglende tiltag og manglende ressourcer i kommunerne, lyder forklaringen fra Finn Cilleborg (S), der er formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg. Finn Cilleborg vil nu rette op på den uheldige statistik og have mange flere ledige i aktivering. - Det er vores mål at få hjulpet de her mennesker. Vi har et arbejdsmarked, der råber på ansatte, og det skal vi skal gøre vores kontanthjælpsmodtagere klar til. Så det er helt sikkert nogle af de ting, vi kommer til at arbejde med, og vi skal finde ressourcerne, lover Finn Cilleborg og slår udmeldingen fast med syvtommersøm: - Antallet af ledige i aktivering skal bringes op, mens antallet af borgere på kontanthjælp skal ned. Fokus på den enkelte De nye aktiveringstilbud har fokus på afklaring, job og motivation og skal sikre ledige den hurtigste og mest direkte vej til arbejdsmarkedet, forklarer Dorte Rybøl, der er leder af Projektcentret i Mariagerfjord Kommunes Arbejdsmarkedsenhed. - Indsatsen sætter i højere grad den ledige i centrum og tager afsæt i den enkeltes behov og forudsætninger, tilføjer Dorte Rybøl, der har udarbejdet kommunens nye aktiveringstilbud. Projektet sikrer 168 nye aktiveringstilbud til de ledige, hvilket svarer til en nettoforøgelse på 92 pladser, da der er i forvejen er blevet nedlagt 76 pladser som følge af lukning af projekter i Hobro og Arden. Der er ansat syv nye medarbejdere i projektet, der blandt andet skal finansieres af statens afsatte midler til reformen ”Ny chance til alle”, der skal få flere ledige i job.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...