Lokalpolitik

3. limfjordsforbindelse op i byrådssalen

FJERRITSLEV:En motorvejsforbindelse med tunnel og lavbro over Egholm er den bedste løsning på den tredje limfjordsforbindelse. Det mener både Fjerritslev Kommunes tekniske forvaltning, teknisk udvalg og økonomiudvalg, og på onsdag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til høringssvaret til Nordjyllands Amt, hvor den vestlige motorvejsforbindelse anbefales. Begrundelsen for valget af vestløsningen, som anbefales i fællesskab med ni andre kommuner i den vestlige del af amtet, er især at den er langtidssikret, at den giver god tilgængelighed til Aalborg by og lufthavnen, og at den er en forbedring for de nordvestlige kommuner. For Fjerritslev har løsningen betydning for virksomhedernes transportmuligheder, og den vil lette pendlere, der arbejder i Aalborg. Nok så vigtigt kan vestforbindelsen tiltrække nye beboere, fremhæves det.