30.000 kr. til Ny Musik

FREDERIKSHAVN:Kulturudvalget har netop besluttet at støtte Ny Musik med 30.000 kr. Ny Musik har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om ekstraordinær økonomisk støtte til en komponistkonkurrence under navnet Nyt Nordisk-. Det er en åben konkurrence for alle komponister i de nordiske lande. Komponistkonkurrencen udskrives 1. september 2005, og der er planlagt finalerunde i Frederikshavn i august 2006. Her præsenteres et bredt udvalg af de indkomne bidrag over ny nordisk kammermusik anno 2006 ved fire koncerter i form af en entregivende festival for ny musik. Danmarks Radio har givet Ny Musik tilsagn om koncertoptagelse, og Ny Musik budgetterer med forventede indtægter på 280.000 kr. - fra Amtsmusikudvalget, Kunstrådet, Nordisk Kulturfond, entré samt støtte Frederikshavn Kommune - og på tilsvarende udgifter.