EMNER

30 år i "Hønsegården"

Agnete Odgaard-Jensen skriver i Blindes Jul om blindesamfundets mødesteder

Agnete Odgaard-Jensen. Arkivfoto

Agnete Odgaard-Jensen. Arkivfoto

SYDTHY:Klubben kalder sig "Hønsegården", og mødestedet er Åbakken i Hurup hver anden mandag. "Hønsegården" er en af to klubber under Dansk Blindesamfund i Thy og på Mors. I 30 år har klubben - ellerr mødestedet , som det nu kaldes - haft Agnete Osdgaard-Jensen, Ydby, som leder. Det fortæller hun om i en artikel i 2007-udgaven af Blindes Jul, der netop er udkommet. Hun skriver her "med stor glæde", at Thisted og Morsø Kommuner - modsat mange andre kommuner - finansierer disse mødesteder. På Mors sørger kommunen endda for gratis transport til og fra mødestedet, mens medlemmerne i Thisted Kommune via kørselsordningen betaler 25 kroner pr. gang. Agnete Odgaard-Jensen er næstformand i Blindes Juls forretningsudvalg. Blindes Jul sælges igen i år for 20 kroner. Overskuddet går ubeskåret til Dansk Blindesamfunds lokale arbejde blandt synshandicappede.