EMNER

30 år som sognepræst

VILSTED:Sognepræst Villy Jørgensen, Vilsted Præstegård, kan onsdag 29. september fejre 30 års jubilæum som præst for menighederne i Vilsted og Vindblæs. Jubilæet markeres ved gudstjenesterne i dag i begge kirker, hvor Villy Jørgensen vil prædike over samme tekst som han prædikede ved, da han for 30 år siden blev indsat - nemlig opvækkelsen af Lazarus. Villy Jørgensen blev indsat af daværende provst Henry Andersen, efter at embedet i Vilsted og Vindblæs havde stået ledig i tre år på grund af præstemangel, og fordi der var for få indbyggere til at få bevilget en hel præstestilling. Derfor blev Villy Jørgensen også indsat som hjælpepræst i Løgstør og Løgsted. Senere er der sket ændringer i sognestrukturen, som medfører, at Villy Jørgensen fremover skal afløse i Salling, Oudrup og Næsborg sogne, når sognepræsten der har ferie og fridage.