30 dage for vold

SKAGEN:En 23 årig mand fra Sjælland var ikke mødt i retten i Skagen, da han forleden blev idømt 30 dages fængsel for vold. Han havde i et tidligere retsmøde tilstået at have slået en anden mand. Forsvareren udbad sig dog betænkningstid med hensyn til anke. Voldsepisoden fandt sted en marts-morgen klokken 5 på trappen uden for Buddy Holly. To venner af den tiltalte blev afhørt som vidner, og de anførte begge at tiltalte var blevet provokeret til at slå offeret. Fakta var dog, at offeret var blev slået og at det havde resulteret blandt andet i bevidstløshed, mindre hjernerystelse, brud på og sår ved næsen. Domsmandsretten fandt ikke, at tiltalte var blevet provokeret til at slå. toen