Lokalpolitik

30 forskellige projekter på banen

AALBORG:Næsten 30 projekter har Erhvervsforum under Region Aalborg sat i værk i løbet af sit indtil nu toårige virke. Og der er tale om en meget bred vifte af indsatsområder. Tilsammen udgør de den indsats, der skal til for at opfylde regionens erhvervsmæssige strategi. Uddannelse Spidskompetencer inden for serigrafi. Formålet er at etablere efteruddannelse og voksenlærlingeuddannelse inden for det serigrafiske område. OpfinderNet. Formålet er at skabe kontakt mellem opfindere og virksomheder med henblik på at sætte idéerne i produktion. www.opfindernet.dk Innovative Regioner. Projektets formål er tredelt og handler om at udvikle og opbygge erhvervsklynger, udvikling af nye metoder til vidensoverførelse fra forskningsmiljøer til SMV'ere og en analyse af fremtidige kompentenceprofiler. Mindre virksomheder Projekt 5-19. Formålet er strategisk udvikling af fremstillingsvirksomheder. Projektet består af en analysedel og et pilotprojekt. AC'ere ind i SMV'ere. Formålet er medvirke til at flere AC'ere, akademiske medarbejdere, bliver ansat i små- og mellemstore virksomheder via markedsføring af blandt andet akademikerkampagnen. Flexviden. Formålet er at udvikle nye metoder til at ledige med mellemlange- og lange videregående uddannelse kan komme ud i små- og mellemstore virksomheder og tilføre dem viden. www.projektflexviden.dk Etablering af branchespecifikke videnscentre. Formålet er at øge vidensudveksling mellem vidensinstitutioner og virksomheder, med videnscentre som mellemled. Oplevelsesøkonomi Projekt Nordjylland i kultur- og oplevelsesøkonomien. Formålet er at udvikle oplevelsesøkonomien i Nordjylland. Der er fire underprojekter i projektet: 1. En projektudviklingsdel, hvor der bl.a. arbejdes med etablering af netværk, oprettelse af videnscenter og konceptudvikling. 2. Skandinavisk konference om oplevelsesøkonomi- 3.-4. oktober i Aalborg. 3. Kortlægning og analyse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Nordjylland med henblik på at kunne vælge strategiske indsatsområder 4. Dreamhouse Leisure, hvor der arbejdes med etablering af nyt Dreamhouse omkring oplevelsesøkonomi. Iværksætteri Iværksætterkurser. Formålet er at fremme iværksætteri og overlevelsesgrad for iværksættere. Iværksætterdag. Formålet er at fremme iværksætteri. Karrieremesse. Formålet er at bringe de studerende i kontakt med virksomhederne. Newbizz. Formålet er at synliggøre og markedsføre iværksættere i Nordjylland. Væksthus Løgstør. Formålet er at skabe bæredygtige iværksættervirksomheder i Løgstørområdet. Regionale Væksthuse. Der arbejdes med etablering af yderligere væksthus og koncept. Højteknologi BioMedCom. Udvikling og markedsføring af nordjyske kompetencer inden for sundheds- og medicoteknologi. www.biomedcom.dk Kultur og fritid Ungdomskaravanen Scenegal. Formål: At udbrede en kultur for "ungdomsfest" med vægt på de unges muligheder for at fremvise egne talenter i en non-alcoholic sammenhæng. Multikulturel børne- og ungdomsfestival. Formål: At skabe et multikulturelt forum, som gennem udveks-ling på tværs af kommune- og landegrænser medvirker til at give børn og unge rødder og vinger. Nordjysk kulturkraftcenter. Formål: At synliggøre og udvikle kulturen i Nordjylland gennem regionalt samarbejde og vidensdeling. Kunst i naturen. Formål: At gennemføre en række projekter til gavn for den nordjyske egn, hele den danske befolkning og nordjyske gæster. Kultur og erhverv i kreativ alliance. Turisme Holger Danske. Formål: Kompetenceudvikling for mindre turistaktører i Nordjyllands og Sønderjyllands amter, især med fokus på udkantsområderne. Destinationsarbejde - Region Aalborg. Etablering af nyt tværkommunalt samarbejde på turismeområdet. Omhandler struktur, organisering, markedsføring og fælles profil. Booktown Nibe. Formål: Afdække muligheder og økonomi for at gøre Nibe til international bogby. Fælleskommunalt Bredbånd i Region Aalborg. Formål: Etablering af bredbåndsforbindelser i Region Aalborg kommunerne + Løkken-Vrå og Brønderslev kommuner