30 holdt stand

SKAGEN:Den lokale ornitolog Rolf Christensen har sendt os denne rapport. 30 fuglekiggere holdt stand i frisk senere hård sydvestenvind og en del sol. Der var en del fåtallige fugle i dag, hvoraf to store sjældenheder, lammegrib og rosenstær. Det varslede varme vejr i himmelfartsferien lokker formentlig 200-300 fuglekiggere herop, hvis den lovede østenvind også kommer. Dagens fugle: Rødstrubet lom 26, mallemuk 10, sule 5, kortnæbbet gås 1 lå på sandet på Grenen, lammegrib 1 ungfugl trak nordøst ud over havet mod Sverige via Sandmilen og Grenen 16.18-16.40 er det 2. fund i Skandinavien og Skagen - den kan være udsat i Alperne, hvepsevåge 1, havørn 1, fjeldvåge 2, duehøg 1, fiskeørn 1, dværgfalk 1, tårnfalk 1, islandsk ryle 1, almindelig kjove 2, storkjove 1, turteldue 1 gik ved "Stald Grenen", bjergvipstjert 1, vindrossel 1 sen sang klokken 03.45 ved Nordstrand, sangdrossel 3, kærsanger 4 syngende, grå fluesnapper 2 trækforsøgende, pirol 1 trak sydvest langs Fyrvej, sortkrage 1, skovskade 3 trækforsøgende, rosenstær 1 adult sås på trækforsøg på Grenen i tiden 08.00-08.02 og forsvandt kort efter lavt ved Skagen Fyr Vest - årets første fugl i Danmark, kernebider 3, karmindompap mindst 5 sås over Grenen, hvilket var mange af denne nu uddøde ynglefugl i Skagen, hvidvinget korsnæb 1 sås i granerne bag "Stald Grenen" klokken 05.30, lille korsnæb 39, kornværling 1 trækforsøgende. Natten til mandag høres ved Sandmilen 3 natravne og 1 skovsneppe.