Hundborg

30 lysår i Vangså

Vangså var det sidste sted i Danmark, der fik elektrisk lys - den 1. juni 1976

I fredags, den 1. juni, var det 30 år siden, at Vangså fik elektricitet som det sidste sted i Danmark, og det blev markeret lørdag med en ”lysfest” hos strandfogederne Jette og Ole Andersen i et telt, hvis leje var sponseret af Thy-Mors Energi. Efter velkomst ved Jette Andersen og Birte Rosa var der helstegt pattegris med fløde-/bagekartofler og salatbord på menuen. På programmet var også fællessang og amerikansk lotteri med attraktive gevinster fra Spar Købmand og Café Conrad, Klitmøller, Henrik Pihl, Hundborg, og en række lokale sponsorer. Sparekassen Thy var også blandt bidragyderne. Den nødvendige toiletvogn var sponseret af et lokalt par. I festteltet var opstillet fotostater og plancher. Her kunne man gense pressefotograf Tage Jensens foto i Thisted Dagblad af det øjeblik, hvor strømmen blev tilsluttet den 1. juni 1977 kl. 14 af Karen Nystrup Christensen i overværelse af direktør K. Thiessen, Thy Højspændingsværk, dettes formand Verner Dam og kabelmester Knud Madsen samt den lokale Johs. H. Mejlhof. Karen Nystrup Christensen kunne i lørdags bekræfte hændelsesforløbet og klokkeslettet. På andre fotostater kunne man se Mette Nystrup Hansen slukke stearinlyset og faderen, strandfoged Arne Nystrup Hansen tænde det elektriske lys i Strandfogedgården. Forskellen på en vaskedag før og efter var også tydeliggjort for de godt 50 fra nær og fjern, som nød markeringen af 30-året for en enorm teknisk landevinding for det lille samfund yderst i Thy. Ved samme lejlighed var der mulighed for at kikke i ”Vangsaa Arkiv”, som Jette Andersen med stor entusiasme har samlet stof til i form af avisartikler og fotos m.v. siden 2004. Det var faktisk under dette arbejde, at hun blev opmærksom på den ”runde dag”. Arkivet er nu tilsluttet det øvrige museumsarbejde i Thy. Kun den officielle åbning har Jette Andersen og Vangså endnu til gode!