Lokalpolitik

30 med i forlig

30 ud af amtsrådets 31 medlemmer er med i det budgetforlig, der blev indgået i sidste uge. Forliget er underskrevet af de politiske gruppers formænd. Kun Kurt Borregaard fra Dansk Folkeparti er ikke med. På tirsdag kommer budgetforslaget til andenbehandling i amtsrådet.