30 nye forbrugere i Fjerritslev Fjernvarme

FJERRITSLEV:Der har været stor tilgang af nye forbrugere til Fjerritslev Fjernvarme i det forløbne regnskabsår, fremgik det på generalforsamlingen på Fjerritslev Kro. - Vi har fået 30 nye tilmeldinger, så vi nu har 1532 forbrugere, og vi forventer fortsat stigning i antallet i de kommende år, sagde bestyrelsesformand Benny Hegelund på generalforsamlingen på Fjerritslev Kro, der havde samlet knap en snes forbrugere ud over bestyrelsen. Om driften oplyste han, at der var foretaget en del udvidelser og større renoveringer af ledningsnettet. Der sker fortsat en udskiftning af varmemålere, og når den er tilendebragt, kan man aflæse samtlige målere fra varmeværket. - Derved opnår vi en optimal kontrol med forbruget, forklarede Hegelund. - Det er en fordel for både forbrugeren og fjernvarmen. Selv om vi tilråder det, er det jo ikke alle der regelmæssigt aflæser varmemåleren. Hvis vi konstaterer et markant øget forbrug eller at måleren er ved at gå i stå, kan vi henvende os til forbrugeren for at finde ud af årsagen. Årets resultat blev 388.412 kr., der overføres til næste regnskabsår. Der skal tilbagebetales 348.155 kr. til forbrugerne, men det er kun omkring 80, der får en check på det overskydende beløb. Langt de fleste vil se deres tilgodehavende blive brugt til at betale en eller to af de første rater af det nye år. Der skal efterbetales 776.573 kr., og her forfalder betalingen sammen med á conto-raten i december. I følge næste års budget bliver forbrugsafgiften uændret 300 kr. pr. MWh, kvadratmeterprisen stiger med en krone til 17 kroner og administrationsbidraget hæves fra 290 kr. til 400 kr. Til bestyrelsen blev Gunnar Mortensen og Jørgen Albrektsen genvalgt. Erik Jørgensen og Ejvind Jalk blev genvalg som suppleanter, og der var også genvalg til revisionsfirmaet Brandt & Sigsten Petersen. Bestyrelsen har konstitueret sig uændret med Benny Hegelund som formand, Mogens Nørgaard som næstformand og Michael Binderup som sekretær.