30 nye handicapboliger på vej

Nybyggeri ved sygehuset skal erstatte tre botilbud for folk med nedsatte evner

HJØRRING:Social- og Psykiatriudvalget i Nordjyllands Amt besluttede på udvalgsmødet i går, at der til næste år skal bygges 30 nye boliger i Hjørring til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Disse nye boliger skal erstatte de tre nuværende botilbud i Hjørring, der tilsammen har 19 pladser. Dermed udvides der altså med 11 nye pladser som et led i den overordnede Masterplan for udviklingen indenfor handicapområdet i amtet. De tre nuværende botilbud er Grønningen 8, Lundtoftevej 48 og Tjørnevej 7. De skal efter planen lukke, når byggeriet står færdigt - formentlig først i efteråret 2006, idet udvalget forventer, at første spadestik kan tages i efteråret 2005. De nye boliger udstykkes på en grund ved Sygehus Vendsyssel Hjørrings sydligste område, der afgrænses af bebyggelser ved Åge Holms Vej, Bispevænget og Lundtoftevej. - Nybyggeriet skal ses som et led i den overordnede Masterplan for hele Nordjyllands Amt, hvor der nu bliver tale om flere forandringer i hele landsdelen. Men med beslutningen har vi nu sagt "go", så sagen kan gå videre til Amtsrådet, siger formand for social- og psykiatriudvalget, Bent Pedersen (S). Med beslutningen blev det samtidig i går indstillet, at der skal frigives 950.000 kr. til den første projektering. Og det kan blive en fjer i hatten på rådgivnings- og arkitektfirmaer i Hjørring. Udvalget har nemlig peget på i alt fire firmaer, der skal inviteres til at byde ind på opgaven som totalrådgiver. Af de fire er de tre Hjørring-firmaerne Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Arkitektfirmaet Bundgaard & Kassow A/S samt Bjerg Arkitektur A/S. Og så endelig Arkitektfirmaet NORD fra Aalborg. De resterende 11 boliger skal primært være til beboere fra Pensionatet på Elsagervej, men af dem skal de seks nye pladser være til multihandicappede.