Færdselsforseelser

30 procent flere taget for spritkørsel

Udviklingen er ikke alarmerende, mener politiet

AALBORG:Aalborg Politi har de første syv måneder i år fanget knap 30 procent flere spritbilister end de tilsvarende måneder i 2001. Men politiet kan ikke pege på nogen entydig årsag, og det er slet ikke sikkert, at bilisterne generelt blæser mere på promillerne. - Vi plejer at sige, at antallet af spritbilister hænger meget sammen med, hvor meget vi patruljerer, og hvor målrettet indsatsen er, siger politikommissær Hans Hovmøller fra Aalborg Politi. Tallene for de første syv måneder viser, at 308 bilister er blevet stoppet og sigtet for spiritus/promillekørsel. Sidste år var tallet 240. Hans Hovmøller kan ikke svare på, om Aalborg Politi i år har brugt mere tid på at patruljere, eller om opærksomheden på spritbilister er blevet skærpet, men han bemærker, at antallet af færdselsuheld med spritpåvirkede førere også udviser en svag stigning. Det kunne antyde, at der generelt bliver kørt mere spritkørsel, hvis ellers man kan gå ud fra, at antallet af færdselsuheld er nogenlunde konstant. Aalborg Politi laver ikke løbende statistik over spritbilisterne, og derfor er Hans Hovmøller heller ikke i stand til at svare på, hvilke aldersgrupper der er stærkest repræsenteret. Eller hvornår på året, spritkørsel er mest udbredt. Døgnrapporten fra torsdag til fredag vidner dog om, at spritkørsel langt fra kun er et fænomen i weekender og ved højtider. Hele fire bilister blev stoppet: Klokken 23.05 - en 30-årig mand stoppet på Thisted Landevej i Vadum. Klokken 00.20 - en 41-årig mand stoppet på motorvejen i Nørresundby. Klokken 03.15 - en 45-årig mand stoppet i krydset Østerbro/Løkkegade i Aalborg. Klokken 05.40 - en 34-årig mand stoppet i krydset Vesterbro/Algade i Aalborg. Samtlige bilister har fået udtaget en blodprøve, der skal fastlægge den nøjagtige promille. Selv om antallet af sigtelser for spritkørsel er steget kraftigt i år mener politiinspektør Jørgen Hoxer ikke, at der er noget alarmerende i situationen, og der vil ikke blive sat ind med ekstra tiltag. Det skyldes ikke mindst, at Aalborg resten af året skal afgive en del personale til bevogtningsopgaver ved EU-møder i København.