30 renoverede ældreboliger

Boligforeingen AB fejrede rejsegilde i afdeling 15 på Tørholsmsvej

HJØRRING:Hjørrings nyeste tilbud til ældre blev fejret igår, da boligforeningen AB havde rejsegilde på 30 nye ældreboliger på Tørholsmvej 22-24. Der er kommet to helt nye lejligheder til, fordi man har sløjfet en indkørsel. De nye boliger får en tidsvarende standard - byggeriet er oprindeligt fra 19???. Huslejerne kommer til at ligge ellem 3700kr. og 4700kr. for den største på 90 kvm. Af de oprindelige beboere, der blev genhuset i blokken mod nord, har de 12 af dem meldt, at de gerne rykker ind igen, når byggeriet står helt færdigt 1. marts. Boligforeningens formand Maja Strømberg lagde i sin tale ved rejsegildet ikke skjul på, at renoveringen havde været en hård fødsel. Den første kontakt mellem kommunen og boligforeningen gik tilbage til 1996. Kommunen forlangte 13, 8 mio kr. for bygningerne og dyre licitationer på arbejdet stillede sig i mange år i vejen for et rentabelt projekt. Men i 2001 blev projektet genoptaget og til foråret er man altså klar til at modtage de første lejere.