300 dyrker gymnastik i Jerslev

JERSLEV: På JSI's gymnastikafdelings generalforsamling kunne formanden, Birgit Nedergaard, i sin beretning oplyse, at sidste års sæson sluttede med over 300 aktive gymnaster, hvilket stort set er det samme i dette års sæson. Selv om det i en gymnastikafdeling handler mere om motion og godt samvær end om konkurrence, er der alligevel opnået flotte resultater. Nanna Skaarup har således for andet år i træk vundet guld og Per Skaarup bronze ved Vendelbomesterskabet. Yderligere er tre helt unge gymnaster kommet med på amtsjuniorholdet, så der nu er seks Jerslev-gymnaster med. Gymnastikafdelingen var repræsenteret med fane ved danmarkssamfundets arrangement i Brønderslev på Valdemarsdagen. Rytme- og showdansernes instruktører havde sommerskolehold med god tilslutning. Også judoafdelingen med selvforsvar på programmet havde god tilslutning. Gymnastikafdelingen har ydet praktisk hjælp ved Jerslev Sparekasses garantfest og ved JSI's halfest. På Jerslev Marked stod afdelingen for salg af pølser fra to pølsevogne. Desværre for afdelingen var resultatet ikke så godt som tidligere år, men på det kommende marked vil vognene få en bedre placering. Afdelingen havde ligeledes en vaffelbod ved Jerslevs Open-by-night-arrangement. Springholdene har længe ønsket sig en air-track, og i oktober gik ønsket i opfyldelse. Afdelingen har længe arbejdet med at samle penge sammen til indkøbet. Takket være tilskud fra fonde, JSIs Venner og svømmeafdelingen blev der samlet så stor en sum, at der kunne købes en team-track (en meget stor hoppepude, red.). Team-track'en har givet de to springholds træning et enormt kick. Derudover har småbørnsholdene og showdanserne også glæde af den ved særlige lejligheder. I indeværende sæson er der 20 hold i gang. Udover disse 20 hold er der i sommersæsonen petanque og stavgang. Sæsonen afsluttes med opvisning i Toftegårdsskolens Idrætshal 25. marts. Afdelingens kasserer, Annette Bruun Sørensen, gennemgik regnskabet, der slutter med et overskud på 5.149, 17 kr. Til køb af inventar er anvendt 94.000 kr., og der har været kursusafgifter på mere end 23.000 kr. ruk