EMNER

300 ekstra gravsteder

Kirkegården ved Sindal Gl. Kirke på Astrupvej skal udvides med et ny afdeling, der får plads til cirka 300 gravsteder.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nye gravsteder kommer til at ligge på bakken umiddelbart syd for kirkegården. Bakken er en del af præstegårdens jorder.

Seneste udvidelser var i 1991 og 2003. På den nuværende kirkegård er der godt 2000 gravsteder, men der er kun 50 tilbage. Det er for lidt. - Vi har omkring 50 begravelser hvert år, men gravsteder udløber ikke i samme takt. Kun cirka 10 bliver nedlagt hvert år. Folk betaler ofte for forlængelser, siger Henrik Horsholt. Menighedsrådsformand Henrik Horsholt vurderer, at behovet for nye gravsteder desuden opstår, fordi Sindal er blevet tilflytterby for mange ældre fra andre sogne, fordi der er flere ældretilbud og ældreboliger i Sindal By. - Mange fra andre sogne bliver så begravet i Sindal, siger Henrik Horsholt. Den nye udvidelse kommer til at ligge i umiddelbart tilknytning til kirkegården i sydlig retning. Man bruger en trekantet kile jord på bakken syd for kirkegården. Jorden tilhører præstegården. Anlæggelsen af den nye tilføjelse koster 1,5 millioner kroner. Henrik Horsholt håber, at arbejdet kan gå i gang i midten af august, så den nye afdelings jord og beplantning kan falde til i løbet af efteråret. Den nye udvidelse er tidligst klar til ibrugtagning i maj næste år. Først da kan man henvende sig, hvis man har ønske om et gravsted i den nye afdeling. Den nye afdeling af kirkegården indrettes med alle typer grave. Det gør man blandt andet fordi afdelingen, som blev taget i brug i 1991 - i daglig tale "Skovkirkegården" - har vist et behov for gravsteder, der kræver meget lidt pasning . - Det kan vi se, at folk ønsker, og derfor kommer der alle former for gravsteder i udvidelsen, siger Henrik Horsholt.