300 på venteliste i skole

Vesthimmerlands Kulturskole går i disse dage i gang med undervisning af børn, unge og voksne i hele Vesthimmerland. Der undervises på de allerfleste skoler, og kulturskolen har ansat ca. 60 medarbejdere til at varetage undervisning og kontaktlærerfunktionen på de enkelte skoler. Der undervises i musik og billedkunst og der er tilmeldte elever i alderen 0–80 år.

Ida Smith
Vesthimmerlands Kulturskole går i disse dage i gang med undervisning af børn, unge og voksne i hele Vesthimmerland. arkivfoto: grete dahl
Skolevæsen 4. september 2007 10:39

Vesthimmerlands Kulturskole går i disse dage i gang med undervisning af børn, unge og voksne i hele Vesthimmerland. Der undervises på de allerfleste skoler, og kulturskolen har ansat ca. 60 medarbejdere til at varetage undervisning og kontaktlærerfunktionen på de enkelte skoler. Der undervises i musik og billedkunst og der er tilmeldte elever i alderen 0–80 år. - Kontaktlærerordningen er nu indført på alle skoler i Vesthimmerland. Det er en nødvendighed for en institution af den størrelse som Vesthimmerlands Kulturskole, for at sikre kvalitet og nærhed for brugerne i yderområderne, siger kulturskolens leder Elise Børresen. De skoler som fra august i år har fået ordningen på plads er Løgstør Skole, Ranum Skole, Bakkeskolen, Overlade Skole, Vilsted/Vindblæs skole og Vilsted Friskole. - Mange elever er blevet optaget på det instrument eller fag, de har ønsket, men desværre er der også en del elever på venteliste. Der har igennem mange år været stor søgning til musikskolerne i Vesthimmerland, og der har været flere elever, der har søgt optagelse, end det har været muligt at tilbyde undervisning til, siger Elise Børresen. Ventelisten er i år ikke blevet mindre, da kulturskolen ikke har fået tilført flere ressourcer, men tværtimod er underlagt besparelser på samme vilkår som andre offentlige institutioner. - Der er ca. 300 børn og voksne på venteliste til undervisning. Mange af de elever der ikke er optaget på det instrument, de har ønsket, har fået tilbud om optagelse på et grundskolehold, karrusel o.l. Det har desværre ikke været muligt at optage instrumentalelever under fjerde klasse, siger hun. Der er dog stadig enkelte ledige pladser på nogle af grundskoleholdene, legestueholdene, musik og samvær, samt enkelte sammenspilshold, siger hun. Der er ca. 40 elever, som er blevet optaget på billedskole fordelt over hold i Aars, Vilsted og Ranum. Der er enkelte ledige pladser på holdene. Som et nyt tiltag, er der etableret et samarbejde med den kommunale dagpleje så mange af dagplejernes legestuer i perioder får besøg af en musikpædagog fra kulturskolen. Ligeledes er der børnehaver, som prioriterer musikken og får besøg af en musikpædagog én gang om ugen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...