300 til farvel-fest for flyvestationen

Flyvestation Skagen er langsomt på vej til at være forhenværende

SKAGEN:Fest er nok ikke den helt rigtige betegnelse, så en sammenkomst lørdag aften som markerede, at Flyvestation Skagen er godt på vej til at blive Radarhoved Skagen, havde fået tilføjelsen "farvel" foran fest. Det var nuværende og tidligere tjenestegørende og medarbejdere på flyvestationen, der var indbudt til at markere lukningen af flyvestationen, og der deltog godt 300. Mange af dem kom til Skagen lidt tidligt, så de kunne nå at gense flvyestationen og dermed hjælpe minderne fra tiden i Skagen på gled. Farvel-festen blev holdt i Skagen Kultur- og Fritidscenter, og flyvestationens nuværende, og dermed sidste chef, kaptajn Anders W. Møller, fortalte i en farvel-tale om flyvestationens historie - og lidt om fremtiden. I det militære sprog skifter stationen betegnelse fra FSNSKA til RHSKA - nemlig fra flyvestation til radarhoved, og den forvandlig er på det praktiske plan godt i gang, fortalte Anders Møller. Flytningen af de operative funktioner er i gang, og i denne uge flytter først uddannelsesafdelingen fulgt af udstyr og operationsdelen. Det sidste, der flytter, er administrationen. Man skal være klar, så bygningerne på Batterivej 1. juli i år kan overdrages til enten en køber eller til Forsvarets Bygningstjeneste, oplyste Anders Møller. Flyvestationen i Skagen blev etableret i midten af 50'erne under den Kolde Krig. De første operationer fra stationen fandt sted 16. januar 1956 i en brugt bunker på Batterivej. I perioden frem til maj 1957 boede mandskabet ved stationen på Hotel Højengran. Kasernebygningerne var klar til indvielse 16. maj 1957. Siden 1981 har flyvestationen været center for uddannelse indenfor kontrol og varsling, og det er cirka 3.300, der har været på "skolebænken" i Skagen, oplyste Anders Møller.