3000 ventes at demonstrere i Aalborg

’Bevar SU’en’ og ’Stop regeringens efterlønsforringelse’. Det er nogle af de budskaber, der i morgen bliver afleveret på John F. Kennedys Plads i Aalborg.

Elev­råds­for­mand Toke Niel­sen hå­ber, at man­ge af de om­kring 4600 ele­ver på Aal­borg Tek­nis­ke Sko­le for­la­der un­der­vis­nin­gen i mor­gen klok­ken 14 for i ste­det at de­mon­stre­re på John F. Ken­ne­dys Plads mod re­ge­rin­gens vel­færds­ud­spil. Foto: Claus Søndberg

Elev­råds­for­mand Toke Niel­sen hå­ber, at man­ge af de om­kring 4600 ele­ver på Aal­borg Tek­nis­ke Sko­le for­la­der un­der­vis­nin­gen i mor­gen klok­ken 14 for i ste­det at de­mon­stre­re på John F. Ken­ne­dys Plads mod re­ge­rin­gens vel­færds­ud­spil. Foto: Claus Søndberg

Blandt demonstranterne er de faglige organisationer i Nordjylland og studerende på Aalborg Tekniske Skole. En af arkitekterne bag demonstrationen er Morten Christensen fra LO Aalborg. - Regeringens velfærdsudspil rummer forringelser på en lang række af de mærkesager, vi har kæmpet for i mange år. I stedet for at skære ned på dagpengene og SU’en burde regeringen lægge pres på arbejdsgiverne. Det nytter jo ikke noget at presse mennesker ud på et arbejdsmarked, der ikke er der, siger Morten Christensen, der håber på demonstrationen vil samle i alt omkring 3000 demonstranter. Målet er at påvirke partierne på Christiansborg, inden velfærdsforhandlingerne for alvor går i gang. Ifølge Tommy Nielsen, faglig sekretær i 3F Aalborg, har politikerne nemlig ikke befolkningen med sig, når de ønsker at stramme op på efterlønsordningen, dagpengene og SU’en. - Vi køber ikke præmissen om, at færre unge fremover skal forsørge flere ældre. Jeg tror ikke på, at nogen kan se 20-30 år ud i fremtiden. Og så synes jeg, at regeringens velfærdsudspil er udtryk for en nedvurdering af de godt 150.000 arbejdsløse, vi har i dag, siger Tommy Nielsen. Signal til S-formand Ifølge Tommy Nielsen handler morgendagens demonstration ikke mindst om at sende et signal til Helle Thorning-Schmidt (S) om, at hun skal stå fast i forhandlingerne. Han frygter nemlig, at hun giver køb på socialdemokratiske værdier i bestræbelserne på at få indflydelse. - Nu skal vi stå fast. Socialdemokratiet skal ikke søge et forlig for forligets skyld. Helle Thorning-Schmidt skal stå fast på de værdier, vi har bygget op igennem 100 år. Hun må ikke forfalde til at føre borgerlig politik, siger Tommy Nielsen, der mener at kunne mærke, at flere mennesker vender sig imod regeringen. - På Aalborg Tekniske Skole planlægger eleverne at forlade undervisningen klokken 14 for i samlet trop at støde til demonstrationen på John F. Kennedys Plads klokken 16. Brug for protest Elevrådsformand på Aalborg Tekniske Skole, Toke Nielsen, mener, at der er hårdt brug for at protestere imod regeringens planer om at skære ned på SU’en. - I forvejen er SU’en lav. Nu vil man beskære den yderligere. Mange elever på teknisk skole er oppe i årene, og de bliver hårdt ramt af regeringens forslag om at beskære SU’en, siger Toke Nielsen, der ikke tør gætte på, hvor mange elever der vælger at demonstrere på John F. Kennedys Plads i stedet for at modtage undervisning. - Jeg ved kun, at dem, jeg har talt med, bakker op om protesten. Og lytter regeringen ikke, så fortsætter vi kampen.