31-årig bliver K-kandidat

Det bliver den 31-årige cand.scient. pol. Niels Thomas Krarup, der kommer til at afløse Anders Stenild som de konservatives folketingskandidat i Aalborg Nord.

Torben Duch Holm
Den nye fol­ke­tings­kan­di­dat Niels Tho­mas Kra­rup (t.h.), sam­men med den ny­valg­te for­mand for de kon­ser­va­ti­ve i Aal­borg Kom­mu­ne Pe­der Lund. FOTO: HANS CHRI­STI­AN JACOBSEN
Skattepolitik 15. januar 2007 23:13

Den 61-årige Anders Stenild meddelte for nylig, at han ikke ønskede at fortsætte. Den nye kandidat er udannet fra Aarhus Universitet og har i dag job som controller ved økonomikontoret ved Rebild Kommune. Den nye kandidat har ikke tidligere haft tillidshverv inden for de konservative, men ved folketingsvalget for to år siden var han aktiv i de konservatives kampagne i Århus. I kampen om en plads i Folketinget skal Niels Thomas Krarup konkurrere med bl.a. justitsminister Lene Espersen og de konservatives skatteordfører Jakob Axel Nielsen. Den nye kandidat er forberedt på, at det kan blive en hård kamp: - De er jo godt, at vi i Nordjylland har to så markante profiler. Det er en styrke, men samtidig er den en udfordring for mig. Mit håb er, at vi kan få tre konservative valgt i Nordjylland. Jeg vil i højere grad søge at skabe mig en nordjysk profil. Her har jeg måske bedre muligheder end f.eks. Lene Espersen og Jakob Axel Nielsen, der jo i kraft af deres positioner også har nogle mere overordnede opgaver. Endelig har jeg en anden baggrund, end de har. Jeg er kommunalt ansat. Mine kone og jeg har et barn, og der er yderligere et på vej. Som nordjysk kandidat vi jeg se på borgernes behov. Det kan f.eks. være en mere fleksibel børnepasningsordning. Den moderne familie har både en mor og en far på arbejdsmarkedet og børn i offentlige institutioner, som forældrene derfor naturligt nok stiller høje krav til, siger Niels Thomas Krarup. For skattenedsættelser Spørgsmålet om skattenedsættelser har ofte været et varmt politisk emne, hvor de konservative holdninger nogle gange har skabt spændinger i regeringssamarbejdet: - Jeg går ind for nedsættelse af skatten. Men med den konstellation, der er nu, er mulighederne ikke så store, erkender Niels Thomas Krarup. Til spørgsmålet, hvilke muligheder han så ser for skattenedsættelser, svarer den nye folketingskandidat: - Der kan komme andre konstellationer. Det er svært at sige. Men der kan også opstå den situation, at de konservative ikke er med i en regeringskonstellation, siger Niels Thomas Krarup. Han betegner konservatismen som en tredje vej mellem liberalisme og socialisme. - Hverken den rene liberalisme eller den socialistiske planstyring er godt for samfundet. Niels Thomas Krarup blev opstillet i aftes på et møde i Vejgaard Hallen. Folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen fortsætter som folketingskandidat i Aalborg Vest, og Dan Kristensen blev genopstillet i Aalborg Øst. De konservative ændrede på mødet sin organisation, så der blev stiftet en vælgerforening, der dækker hele den ny Aalborg Kommune. Formand for foreningen blev Peder Lund, der har været formand for det konservative samarbejdsudvalg. torben.holm@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...