31-årig ny formand for Kimbrerfesten

Morten Pugholm Rasmussen den hidtil yngste på posten

Med en kun 31 år gammel dåbsattest er Morten Pugholm Rasmussen netop blevet den yngste formand for nogensinde for Kimbrerfestkomiteen i Aars. Samtidig er det endnu en komite-udskiftning, idet der de senere år på en række poster er sket udskiftninger og nye og yngre kræfter er kommet til. Senest var der tale om et formandsskifte, idet Kristian Mark Larsen efter 8 år i komiteen, heraf de sidste to år i formandstolen - havde ønsket at stoppe. Kristian Mark Larsen har lagt et stort arbejde i at sørge for en god overlevering, således, at traditionerne og rutinerne kan fortsætte hånd i hånd med fornyelser. Ved komiteens konstituerende møde blev der udover valget af Morten Pugholm Rasmussen til formand også valgt ny næstformand, nemlig Axel Højslet, der er ny i komiteen. Desuden fortsætter Susanne Olesen som kasserer, Anna Bille som sekretær og Henrik Petersen som materielforvalter. Morten Pugholm Rasmussen startede i Kimbrerfesten i 2005 som overvært. I 2008 blev han valgt til komiteen som materielforvalter og i 2009 valgtes han til næstformand, så derfor er arbejdet i Kimbrerfesten ikke nyt for formanden - Min erfaring fra forskellige poster op i organisationen giver en god forståelse for og indsigt i de forskellige arbejdsopgaver i at arrangere festen, hvilket jeg vil tage med i arbejdet som formand, siger Morten Pugholm Rasmussen. Han er født i Aars og har altid boet i byen, kun afbrudt af studietiden i Aalborg og værnepligten i søværnet. Morten Pugholm Rasmussen bor nu i Aars sammen med Ann Lynggaard Mark og sammen har de tre børn, Mathias 5 år, Andrea 2 år og Malthe på 8 måneder. - Det kræver mange timer at være formand for Kimbrerfesten, og var det ikke for en forstående familie og nogle gode kolleger i komiteen kunne det heller ikke lade sig gøre. Heldigvis er det et utrolig stærkt team, vi har fået sat i den nye komite, vi glæder os alle til at komme i gang med arbejdet med at få næste års fest på benene, så jeg er meget optimistisk på Kimbrerfestens vegne, siger den nyvalgte formand. Til daglig arbejder han som landinspektør og er sammen med Kr. Grønhøj ejer af det lokale landinspektørfirma Geopoint, der er hjemmehørtende i Vognsild. I fritiden dyrker Morten Pugholm Rasmussen sejlsport. Tidligere var han i toppen af dansk windsurfing men nu bliver det mest til sejlads i familiens sejlbåd fra Hvalpsund. - Det er ikke så nemt at have familien med på et surfbræt, så da vi stiftede familie, blev det skiftet ud med en sejlbåd, så alle kan være med, slutter fest-formanden.