Rebild

31 forbud mod bropassage

Nyt direktiv om kørsel med endnu tungere køretøjer har fået Rebild Kommune til at indføre grænse for maksimal akseltryk på 10 tons for køretøjer over 31 udvalgte vejbroer.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Blandt andet store gyllevogne kunne før forbudsskiltene blev tildækkede ikke lovligt passere hen over broen over Sønderup Å på grænsen til Vesthimmerlands Kommune. Foto: Henrik Bo

Et kommunalt forbud mod at passere 31 kommunale vejbroer over åløb med et akseltryk større end 10 tons har siden forbudsskilte blev opsat i sensommeren medført en række klager til kommune. For den nye vægtgrænse betyder, at større landbrugsmaskiner, busser og mælke- og lastbiler ikke lovligt kan passere hen over vandløbene. Klagerne har resulteret i en politisk beslutning om midlertidigt at tildække de 31 forbudsskilte og igangsætte en nøje ekspertgennemgang af hver enkelt bro for at vurdere deres nøjagtige bæreevne og mulige behov for reparation her og nu. Gennemgangen er tæt på afsluttet, og den viser at fem vejbroer af de 31 stadig har behov for en reparation efter nytår for igen at opnå en tilstrækkelig bæreevne for tunge køretøjer fremover.