Vust

31 kræver at formand skal gå af

VUST:31 af de godt 50 medlemmer i Lodsejerlauget omkring Han Herreds Vejler kræver en ekstra generalforsamling. De har fået nok af den linie, der har været lagt af den nuværende bestyrelse i forhandlinger om et naturgenopretningsprojekt. De har sendt deres krav til bestyrelsesformand Gunnar Kjelstrup. - Jeg har modtaget deres brev og indkalder til generalforsamling på Frøstrup Kro tirsdag 8. november, fortæller Gunnar Kjelstrup. Han fornemmer, at de 31 utilfredse medlemmer må-ske ønsker ham afsat. - Hvis det er ønsket, så træder hele bestyrelsen tilbage. Det har vi aftalt. Det er en enig bestyrelse, der har ageret i sagen om naturgenopretningen, fastholder formanden. Erik Siersbæk, der er tals-mand for de utilfredse lodsejere, fortæller, at formanden på vegne af lodsejerlauget har accepteret projektet. Ved et senere møde i Hannæs Hallen 15. juni 2005 viste det sig, at der var massiv modstand mod planen. - Gunnar Kjelstrup forsøgte på et møde torsdag 1. september at forklare sig og imødegå kritikken. Han overbeviste ikke ret mange af de fremmødte. Da han ikke selv tog konsekvensen af, at der var tale om et klart mistillidsvotum, har vi nu ønsket en afklaring af, hviken linie, der skal følges i lauget, forklarer Erik Siersbæk. - Lodsejerlaugets formand har været både svag og uklar i sine udmeldinger. Han har slet ikke formået at give projektmagerne et stærkt og kvalificeret modspil. Hans holdninger og udtalelser har skadet os utroligt meget. Lodsejerlaugets vedtægter er, efter de utilfredse medlemmers opfattelse, ikke tidssvarende. De gældende vedtægter indeholder ikke bestemmelser og garantier, der sikrer et moderne foreningsdemokrati. De 31 medlemmer ønsker derfor også laugets love ændret. De har udarbejdet et forsslag til nye vedtæger. Dette forslag skal også behandles på generalforsamlingen.