Retspleje

32-årig kvinde dømt for dokumentfalsk

BROVST:En 32-årig kvinde fra Brovst er ved retten i Fjerritslev idømt fem måneders betinget fængsel for dokumentfalsk. Sagen blev i retten behandlet som en tilståelsessag. Efter kvindens forklaring arbejdede hun for et hjemmehjælperfirma i Københavnsområdet, hvor hun blandt andet gjorde rent hos et ældre ægtepar. Da manden døde, flyttede tiltalte, i fuld forståelse med familien, ind hos enken. Denne havde en formue, og for at undgå, at nogle stedbørn skulle have arv, havde enken sat sig for at nedbringe formuen. Det skete blandt andet ved et særdeles stort privatforbrug til spiritus Tiltalte fik gentagne gange fuldmagt til at hæve større beløb i enkens bank. Nogle gange var hun ledsaget af enken, andre gange blev hun sendt i banken alene. Denne fremgangsmåde var så almindelig, at tiltalte var et kendt ansigt i banken og ind imellem kunne hæve endog ret store beløb uden at oplyse koden til enkens konto. Tiltalte, der er alene med fire børn, havde en anstrengt økonomi, og hun faldt for fristelsen til at lave falske fuldmagter. Ved en rekonstruktion i retten viste det sig, at hun uretmæssigt havde hævet 95.000 kroner, hvilket hun erkendte og vedstod sig forpligtigelse til at tilbagebetale. Den betingede fængselsdom har en prøvetid på et år og har vilkår om, at tiltalte skal udføre 100 timers ulønnet samfundstjeneste indenfor et år. I samme tidsinterval skal hun være under tilsyn af kriminalforsorgen, og endelig skal tiltalte inden 14 dage tilbagebetale 95.000 til den besvegne enke samt betale sagens omkostninger.