Fiskeri

3264 arbejdspladser er forsvundet

Værst ramt er landbrug, fiskeri og fødevareindustri, som siden 1997 har 46 pct. færre i beskæftigelse.

Engang var Bisca en af byens store arbejdspladser - men så lukkede den, og i marts 2006 blev den revet ned. Arkivfoto: Henrik Louis

Engang var Bisca en af byens store arbejdspladser - men så lukkede den, og i marts 2006 blev den revet ned. Arkivfoto: Henrik Louis

Der er for få arbejdspladser i Hjørring Kommune. Flere og flere af borgerne må pendle ud af kommunen for at være i beskæftigelse. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 1997 var 32.742 arbejdspladser i kommunen. Sidste år var tallet reduceret til 29.478. Altså et fald på 3264 arbejdspladser i løbet af 13-14 år. Tilsvarende registrerede Danmarks Statistik, at 33.719 indbyggere havde beskæftigelse i 1997 mod 31.465 i 2010. En reduktion på 2254 uden at ledigheden i Hjørring Kommune er vokset tilsvarende, idet en del indbyggere i den arbejdsduelige alder er flyttet fra kommunen siden 1997. For 14 år siden er forskellen mellem antal beskæftigede med bopæl i kommunen og antal arbejdspladser i kommunen vokset fra 967 til 1987. Fra 6000 til 3200 job Udviklingen dækker over nogle endnu større og dramatiske ændringer i erhvervsstrukturen. Især fødevaresektoren har mistet sin store betydning som jobskabende i Hjørring Kommunen. Specielt efter årtusinde skiftet. I 1997 var der i alt 6009 beskæftiget med landbrug, fiskeri, gartneri eller forarbejdning af fødevarer, men ifølge Danmarks Statistik var der 2010 blot 3217 job tilbage i de kategorier. Alene ved lukning af mælkepulverfabrikken Nestlé, kiksfabrikken Kelsen Bisca og slagteriet Danish Crown forsvandt mere end 800 arbejdspladser. Senest er Hirtshals Mejeri lukket, og ejeren Arla har meldt ud, at produktionen på Hjørring Mejeri skal flytte sydpå. Tilsvarende er der siden 1997 forsvundet mange arbejdspladser i fiskeriet, landbruget og andre jordbruserhverv. Nedgangen har været en jævn fordelt trend over hele perioden. Andre brancher i tilbagegang Også i andre erhverv har der været omskiftelige tider i Hjørring Kommune, men på nogle brancher kan det være svært at trække udviklingen op til 2010, idet Danmarks Statistik i 2009 lavede om på opdelingen. Men det ser ud til at antallet af arbejdspladser indenfor træ- og papirindustri samt trykkerier er godt og vel halveret. I 1997 var der 825 arbejdspladser inden for de områder. Færre offentlige job Indenfor offentlig administration, som også omfatter forsvar og politi, var der for 14 år siden 2224 arbejdspladser, men i 2010 var der ca. 400 færre job de steder. Også jern- og metalindustrien har i en periode været på skrump, men i de gode år 2007 og 2008 var der næsten lige så mange arbejdspladser som i 1997. Da var der 1701 beskæftiget i den branche. I 2008 var tallet 1661.