Velgørenhed

33.550 kr. til frivilligt socialt arbejde

AABYBRO:Socialudvalget har uddelt de sidste 33.500 kroner fra dette års paragraf 115 pulje til støtte for det frivillige sociale arbejde. Der var kommet i alt 14 ansøgninger, og 11 blev tilgodeset. Der var afslag til Handicapgruppen ved Fristrup Rideklub. - Vi har været nødt til at prioritere blandt ansøgerne, og Handicapgruppen ha rtidligere fået et stort beløb, siger Eva Rytter (S), formand for socialudvalget. Heller ikke en ansøgning fra Værestedet Solsikken kom gennem nåleøjet. - Men vi bad forvaltningen se på, hvilke muligheder værestedets brugere har for at få penge fra budgettet for socialpsykiatri-området, siger Eva Rytter. En ansøgning om støtte til en rådgiver for mennesker med spiseforstyrrelser blev også afvist. - I stedet fik Støtteforeningen for Personer med Spiseforstyrrelser 2.000 kroner, siger Eva Rytter. De øvrige ansøgninger gav alle mønt. Det er Tirsdagsklubben i Torvestræde 2.000 kr. Røde Kors 3.000 kr. ÆldreSagen 3.000 kr. Den Internationale Venskabsforening 3.000 kr. til aktiviteter for kvinder og børn. Ordblindeklubben 2.000 kr. Birkelse Pensionistforening 3.000 kr. Aabybro Efterløns- og Pensionistklub 1.500 kr. Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening 7.000 kr. Pensionsforeningen for Hærens Materiel Kommando 1.000 kr. og 6.000 kr. til weekendkurser hos Colitis-Crohn foreningen. Desuden har socialudvalget, som reglerne kræver det, skrevet en redegørelse om indsatsen for det frivillige sociale arbejde til Socialministeriet. - Vi fortæller om vores aktivteter som dialogmødet med de frivillige foreninger, om temaerne, samt hvor mange penge vi har givet til hvilke foreninger og til hvilket formål, oplyser Eva Rytter.