331 medlemmer i den ny musikforening

Bestyrelsen består af fra venstre Claus Jørgensen, Knud Birk Pedersem, Palle Hostrup, Mie Poulsen, Anette Bregnhøj og Jonny Engelbrechts Nielsen. Privatfoto
EMNER 21. marts 2007 05:00

HJALLERUP: Formanden for Hjallerup Musikforening Claus Jørgensen glædede sig på foreningens første generalforsamling over, at der siden stiftelsen den 28 april 2006 var strømmet til med tilhængere, så foreningskartoteket nu talte 331 medlemmer og at foreningen havde opnået sponsorstøtte fra byens erhvervsvirksomheder til et samlet beløb på 100.000 kr. Foreningen havde oprindelig planlagt at man ville afholde sine koncerter i Hjallerup Kulturhus, men man havde valgt Hotel Hjallerup Kro, der havde givet foreningen de bedste betingelser. Der havde man fået en aftale om, at man ved selv at være ed på banen ved bar og oprydning efter koncerter, kunne få del i overskuddet ved salg af drikkevarer, men en sådan aftale havde man ikke kunnet få med Kulturhuset, hvor de frivillige medarbejdere krævede at alle brugere af huset skulle behandles efter samme regler. Kulturhusets holdning havde tilsyneladende ikke ændret sig, for foreningen havde ikke hørt fra huset. - Vi regner med at vi fortsætte koncertarrangementerne på Hotel Hjallerup Kro, idet begge parter havde været særdeles godt tilfredse med samarbejdet, sagde Claus Jørgensen. Formanden fortalte, at han med glæde i en annonce om kommunale udstykninger i Hjallerup havde set vendingen: ”Byen med de mange kulturelle tilbud” og han fandt at Hjallerup Musikforening havde medvirket til endnu en værdifuld mulighed. Det var da også baggrunden for at det var lykkedes at sælge 60 biletter til erhvervsvirksomheder og at opnå sponsostøtte fra 34 andre. Han nævnte også en donation på kr. 5.000 fra nu afdøde læge Halvor Heuch, underskudsgarantier fra Dronninglund Kommune og Hjallerup Samvirke, sam forskellige tilskud fra blandt andet amt og Hjallerup Sparekasses Fond, som eksempler på, at foreningen fra starten havde fået en god lokal støtte. Det første regnskabsår viste da også et resultat, som foreningen sagt på godt jysk absolut ikke er utilfreds med. Selv om foreningens hidtil afholdte koncerter havde været godt besøgt mente formanden godt, at der kunne sælges flere billetter til koncerterne, når foreningen for alvor var blevet kendt i nabobyer og Hjallerups borgere havde vænnet sig til, at den var kommet for at blive. OS

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...