Energiselskaber

34.000 SMS'er fra varmeværk

Nyt anlæg sendte besked hver 15. sekund i 10 dage

LENDUM:Det er et kendt fænomen at enkelte teenagere kan gå fuldstændig amok med at sende SMS-beskeder, men at et alarmanlæg kan gøre det samme fik Lendum Kraftvarmeværk at mærke efter at have fået installeret et nyt anlæg. Gennem 10 dage forsøgte anlægget via GPS-nettet hver 15. sekund i alle døgnets 24 timer at sende en alarmbesked til varmemesteren, der var udstyret med en mobiltelefon. Men et tal var tabt ved programeringen af det modem, der skulle sende alarmsignalet, og modemet forsøgte hele tiden af ringe til et 7-cifret telefonnummer. På varmeværmet opdagede man, at der var fejl i alarmanlægget, men det var først da formanden Poul Dige Pedersen fik en kvartalsregning på 17.500 kroner, at alarmklokken begyndte for alvor begyndte at ringe. - Jeg tænkte 70.000 kr. på årsbasis på at bruge telefon er mange penge, så jeg begyndte at studere regningen nøjere, og så faldt blikket på, at der skulle være sendt 34.000 SMS'er, forklarede Poul Dige Pedersen på varmeværkets generalforsamling. Han snakkede med TDC om at få en nærmere specifikation af regningen, og da han modtog den, blev han noget forbavset. 824 A4-sider - Jeg fik en pakke, som jeg troede var et nyt modem. I stedet havde TDC sendt en udskrift på 824 A4-sider, og her kunne vi se, hvad der var foregået, fortalte han. Teleselskabet fik en forklaring på hvad der var sket, men ville ikke slå af på beløbet i regningen, for det var ikke deres skyld, og de 34.000 SMS'er var jo sendt videre via systemet. Installatør betalte Varmeværket kom dog ikke til at hænge på regningen, for bagefter blev man enige med Uggerly El, der havde installeret anlægget, om at det var fejl i enten modemet eller i programmeringen, og Uggerly El accpterede at betale regningen.