35 ledige får alligevel ikke job

Mariagerfjord Kommune har droppet at ansætte langtidsledige overenskomstmæssigt

35 langtidsledige i Mariagerfjord Kommune får en lang næse - de tilbydes alligevel ikke job i en midlertidig, kommunal virksomhed på overenskomstmæssige vilkår. Formand for arbejdsmarkedsudvalget Finn Cilleborg (S) orienterede på byrådets decembermøde om, at man desværre ikke kan holde budgettet, og at man derfor har droppet at ansætte de langtidsledige overenskomstmæssigt. I stedet vil der blive gennemført et 10 måneder langt forløb, hvor de langtidsledige får deres ledighedsydelse, alt imens de afklares - skal man forsøge at finde beskæftigelse til dem, eller skal de på pension.