EMNER

35 millioner er tabt i Musikkens Hus

Nedskrivninger på 35 mio. kr. er tabt, mener revisor. Regnestykket afvises af fonden

Musikkens Hus skulle ligge på grunden her på Aalborgs Havnefront.foto: HENRIK BO

Musikkens Hus skulle ligge på grunden her på Aalborgs Havnefront.foto: HENRIK BO

35 millioner kroner er i princippet tabt i projektet Musikkens Hus. NORDJYSKE Medier er i besiddelse af et perioderegnskab fra Fonden Musikkens Hus pr. 30. august 2006, hvor man har nedskrevet aktiverne med 35 mio. kr. Revisor Evald Rask fra revisionsselskabet Nordjysk Revision i Aalborg er en af flere regnskabskyndige, som har kigget på nedskrivningerne. De når til samme vurdering af nedskrivningerne: pengene er tabt. - Det er jo penge, der umiddelbart er tabt, ganske enkelt, det kan ikke være anderledes, siger Evald Rask. I princippet kan fonden dog senere foretage en revurdering af nedskrivningerne. Formanden for Fonden Musikkens Hus, Sven Caspersen, kalder papiret for et arbejdsdokument, der er lavet for at se om soliditeten er i orden. - Når bestyrelsen diskuterer sådan et papir, så er det for at få et overblik over soliditeten. Man kan ikke tale om et tab, mener han. - Ordet tab vil jeg ikke bruge, før jeg ved, hvad der er tab, siger Sven Caspersen. Da der ifølge Sven Caspersen er tale om et arbejdsdokument, er nedskrivningerne udtryk for, hvordan det kan komme til se ud i værste tilfælde. Men man kan ikke se på nedskrivningerne på anden måde, end at pengene er tabt, mener revisor Evald Rask. - Det her anser jeg for at være tabt. Sådan vil enhver regnskabsmand og en hvilken som helst virksomhedsleder læse det. Formanden for styregruppen for Musikkens Hus, teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) har tidligere udtalt, at der er brugt omkring 35 mio. kr. på ydelser, der er leveret, og at der oveni skal lægges en eventuel erstatning til arkitektfirmaet. Desuden undersøger man, hvad der kan genbruges i det nye projekt, der skal stables på benene. NORDJYSKE Medier har spurgt Henrik Thomsen, hvorfor man i perioderegnskabet nedskriver aktiverne med 35 mio. kr. - Det er ren regnskabsteknik, og det som perioderegnskabet skulle indikere, det har været, hvor vidt der er likviditet til at man kan svare enhver sit i de videre forhandlinger, siger Henrik Thomsen, der tilføjer, at man samtidig vil bevise overfor Komiteen til rejsning af Musikkens Hus, at de indsamlede bidrag ikke er i fare for at blive brugt til ingenting. En nedskrivning er ikke lig med et tab, påpeger han. - At man nedskriver noget, betyder ikke, at der er et tab, det er almindelig regnskabsteknik, siger Henrik Thomsen. Det vil sige, at der ikke er nogen af de 35 mio.kr., der er tabt? - Regnskabsteknisk følger perioderegnskabet det, som er revisorens måde at arbejde på og almindelig revisionsmetode, og derfor har perioderegnskabet haft til formål at vise, at der er likviditet. Henrik Thomsen peger også på, at fonden kan få 6,5 mio. kr. tilbage for Nyhavnsgade 15, hvis Musikkens Hus ikke realiseres. I så fald skal kommunen købe bygningen tilbage. jesper.schouenborg@nordjyske.dk