EMNER

350.000 kr. tilbage til Leader-projekter i landsbyerne

LØKKEN-VRÅ:Landsbyrådet gjorde på sit seneste møde status over de igangværende Leader+-projekter i landsbyerne. - Alt i alt er vi nu fire år henne i det seksårige Leader+-program, men noget længere henne i forbruget af programmets midler, refererer Landsbyrådets formand, Jan Glenstrup. - Landsbyerne har nu, hvor alle indsendte landsbyprojekter er blevet imødekommet - mere eller min-dre - ca. 350.000 kr. tilbage ialt fra Landsbypulje og Leader+. Denne restpulje lagde vi fordelingsprincipper for, og rent projektmæssigt kan vi tillade os at slappe lidt af nu, mens vi følger tilblivelsen af de vedtagne projekter, fortæller Jan Glenstrup. Landsbyrådet planlægger i øvrigt sammen med teknisk forvaltning at samle alle udviklingsplanerne for landsbyerne i en samlet mappe. fyt