350.000 kroner til rådgivning om ny renseproces

SKAGEN:Efter at fiskeindustrierne på Skagen Havn har valgt at lade deres spildevand rense på det kommunale renseanlæg, er det blevet nødvendigt at ændre renseprocessen, for at anlægget kan klare den øgede mængde spildevand. Den nye metode, som kaldes FAST-metoden, betyder, at der sker en større fældning af slam i processen. Der skal projekteres en ændring af forafvandingen, af polymertilsætningen og af spulevandsforsyningen, og der skal udarbejdes detailprojekt, indhentes tilbud og føres tilsyn med ændringerne, og det vil kommunen have hjælp til. Det er det rådgivende ingeniørfirma Krüger, som også stod bag projekteringen af renseanlægget fra starten, der er rådgivere på den nye proces, og det kommer til at koste renseanlægget 350.000 kroner. Kommunens udvalg for teknik og miljø søger nu byrådet om at få frigivet pengene af det beløb, der er afsat på anlægsbudgettet for i år. Det er afsat ialt tre millioner kroner.