England

350 gode idéer

- men intet Columbus-æg

{ Et blindspor, der bremser de bilister, der er kommet til at køre ad frakørselsrampen på motorvejen. Den idé er undfanget både i nordjyske Klokkerholm og Hassing, måske også andre steder, men den er ikke ført ud i livet. Vejdirektoratets ekspert på området, Erik Randrup, siger, at direktoratet har modtaget omkring 350 idéer til, hvordan man kommer spøgelsesbilismen til livs, men desværre er der ikke noget Columbus-æg iblandt. - Der er ikke den idé, der til en fornuftig pris og uden bivirkninger kan løse problemet, siger Erik Randrup Han fortæller, at der blandt idéerne er mange, der er i brug i forvejen, mange gentagelser og mange, der er dyre i forhold til effekten. Der er også nogle, der har uheldige bivirkninger. Det gælder eksempelvis den ellers gode metode, der er taget i brug i England. Vejdirektoratet henter naturligvis også inspiration i andre lande, og i England - fortæller Erik Randrup - har man gode erfaringer med blødt vinklede veje i rundkørslerne ved motorvejene. De gør det meget svært at køre forkert på motorvejen. Løsningen dur bare ikke her i Danmark, hvor der kan være cyklister på vejene, der fører hen til motorvejs til- og frakørslerne. Og de engelske løsninger får bilisterne til at køre meget hurtigere ind og ud af rundkørslerne, og det går ud over cyklisternes sikkerhed. For tiden afprøver man 10 steder en østrigsk skiltning med en hånd og bogstaverne STOP endnu uden at kende effekten, mens man er veget tilbage fra at bruge en metode fra USA, hvor man har gjort forsøg med en indretning, der punkterer biler, der kører i forkert retning. Den har vist sig, at gøre situationen endnu farligere, når bilisten har været berusede. I stedet for at standse, er han blot slingret videre på fire flade dæk. Derudover har der været flere tilfælde, hvor bilisterne, der kørte i den rigtige retning, er blevet forskrækket over sømmene, så de bremsede op og blevet påkørt bagfra.