Lokalpolitik

350 ny familier sidste år

Støvring Kommune vokser med en procent om året

STØVRING:Sidste år der udleveret 350 håndbøger til tilflyttere. Så mange ny familier kom der altså til kommunen, fremgik det af den beretning, som divisionschef Preben Larsen aflagde på årsmødet forleden i Erhvervs- og Udviklingsrådet. Men det er ikke kun familier som flytter til. Hele virksomheder kommer også og afføder en øget indpendling af arbejdskraft til. Af ny virksomheder blev nævnt Autochef, der er kommet fra Aalborg, og en afdeling af Bedriftssundhedstjenesten, BST. De seneste år har befolkningstilvæksten været en procent om året og tilvæksten er i stigende. Udviklingen i detailhandelen har også været positiv, fremgik det videre af beretning, således er åbnet børnetøjsforretningen Noah, forretningen Kop & Kande samt Advokathuset Himmerland. Erhvervs- og Udviklingsrådet har det sidste år blandt andet arbejdet med ideudvikling, som er blevet et nyt punkt på rådets dagsorden i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. - Vi mener det er vigtigt, fortsatte Preben Larsen, at vi på et tidligt tidspunkt i planlægningen får mulighed for at bringe relevante emner på banen og tilkendegive vore holdninger overfor Støvring Kommune Erhvervs- og Udviklingsrådet får tilsendt forslag til lokalplaner og lokalplanændringer. I årets løb har det specielt drejet sig om lokalplaner for Støvring by. Herunder har vi arbejdet med de fremlagte forslag til busplaner og vejplaner for Støvring bymidte Rådet også involveret i markedsføring af Støvring og her nævnte Preben Larsen tilflytterhåndbogen. - Håndbogen bliver løbende opdateret og indeholder nyttig information om de emner, vi mener har interesse for de ny borgere. Vi selvfølgelig, at det er medvirkende til at de ny borgere føler sig godt modtaget og føler sig velkomne i kommunen. Et andet, årligt tilbagevendende, arrangement er tilflytterdagen, som de ny familier bliver inviteret til. Her bliver de underholdt af repræsentanter fra kommunen, handelslivet og de kommer på en sightseeingtur i bus, guidet af Peter Thomsen fra turistforeningen. - Vi er i gang med at undersøge om indhold og form for arrangementet skal ændres for at få endnu flere tilflyttere til at deltage, fortsatte beretningen. Endelig har rådet taget initiativ til en PR-brochure til markedsføring af kommunen. Brochuren fortæller om de kvaliteter borgere og virksomheder kan finde i Støvring. Rådet deltager også i videreførelsen af pårisuddelingen, den gyldne mursten, som oprindelig blev indstiftet i 1997 af Håndværker- og Industriforeningen, Kultur- og Miljøforeningen samt borgerforeningen i Støvring. Sidste år blev den uddelt på Arkitektens dag, 1. oktober. I det regionale erhvervspolitiske samarbejde har Støvring samarbejdet om et iværksætterkursus for 18 kommende virksomhedsejere over syv uger, hvor lokale rådgivere har fortalt om at drive egen virksomhed. 14 forretninger deltager i IT-udviklingsprojektet Butikskonsulenten sammen med forretninger i Aabybro, Pandrup og Aalestrup. Butikskonsulenten, et IT-udviklingsprojekt for detailhandelen, startede i 2001 og er fortsat i 2002 med 14 deltagende Et lignende projekt er ved at blive igangsat for håndværks- og industrivirksomheder under betegnelsen DynamitIT. Endelig har 12 virksomhederne fået del i midler til eksportaktiviteter i et særligt Eksportfremmeprogram, hvor EU og Nordjyllands Udviklingsfond støtter op til 70 pct. af udgifterne.