Kræft

3500 kræft- screeninger er udskudt

Sygeplejerskernes strejke skubber tidsplanen for undersøgelse af nordjyske kvinder

mammografiscreeningen på Sygehus Vendsyssel er lukket ned for øjeblikket. Overlæge Carsten Conrad kan kun se på røntgenbilleder af bryster, hvor der er mistanke om en tumor. 
@Billed.fotoakk.top:Arkivfoto: Bente Poder

mammografiscreeningen på Sygehus Vendsyssel er lukket ned for øjeblikket. Overlæge Carsten Conrad kan kun se på røntgenbilleder af bryster, hvor der er mistanke om en tumor. @Billed.fotoakk.top:Arkivfoto: Bente Poder

HJØRRING:Mens sygeplejerskernes konflikt for en højere løn er gået i hårdknude, er undersøgelsen af nordjyske kvinder for kræftknuder i brystet gået helt i stå. Foreløbigt er ialt cirka 3500 kvinder aflyst til mammografiscreening, som finder sted i Aalborg, Thisted og på Sygehus Vendsyssel. Alene på Sygehus Vendsyssel er der aflyst 1280 mammografiscreeninger, siden strejken startede for godt en måned siden. ¿ Jeg må da indrømme, at det ikke er uden irritation, vi oplever strejken, siger overlæge Carsten Conrad, billeddiagnostisk afdeling på sygehuset i Hjørring. Tilbudet bliver givet til alle kvinder mellem 50 og 69 år. Afdelingen i Hjørring startede på opgaven i februar sidste år. Umiddelbart inden sygeplejerskernes konflikt havde afdelingen håbet at kunne blive færdige allerede inden årets udgang. ¿ Personalet her på afdelingen har været fantastiske til at tilbyde at arbejde ekstra. Vi har arbejdet med screeningen på lørdage, søndage og på hverdagseftermiddage, fortæller Carsten Conrad. Kvinderne får fotograferet brysterne af en sygeplejerske, hvorefter en speciallæge senere ser på billederne. Er der noget unormalt, indkaldes kvinden til yderligere undersøgelse med for eksempel scanning eller biopsier. De knuder, der findes ved en screening, er knuder, som ikke kan mærkes. ¿ Her i den første runde efter man har startet en screening, finder man mange. Sidst vi regnede på, hvor mange, var det seks promille, siger Carsten Conrad. Tallet betyder, at 62 kvinder på Sygehus Vendsyssel har fået konstateret en knude i brystet ved screeningen. ¿ Dertil kommer, at screeningen har fået en større gruppe kvinder til at undersøge sig selv, så det har givet flere henvendelser, siger overlægen. Carsten Conrad kan ikke sige, om det kan blive livstruende, at kvinderne ikke screenes under strejken. ¿ Knuderne vokser videre med den hastighed, de nu har. Det er utroligt forskelligt. Man må jo også sige, at vi ikke kan undersøge alle kvinder på én gang. Vi screener efter fødselsdatoen, så nogle kvinder kommer senere til end andre, siger Carsten Conrad. Derimod er den administrerende overlæge Thorkil Christensen på røntgenafdelingen i Aalborg sikker på, at forsinkelsen ikke på nogen måde er livstruende. - Hele processen bliver naturligvis forskubbet svarende til strejkens varighed. Men efter min bedste overbevisning er der overhovedet ingen risiko for, at det koster menneskeliv, siger han. Thorkil Christensen tilføjer, at man i Aalborg måske vil overveje at indhente det tabte ved hjælp af frivilligt merarbejde. Men det kræver, at både sygeplejersker, radiografer og læger er med på det. Under sygeplejerskernes strejke gennemføres kun mammografi af kvinder, hvor der står i henvisningen, at undersøgelsen skal ske for at undersøge, om det er en kræftknude.