Ledelse

36-årig ny direktør for Huma

Peter Andsager satte sig den 1. december i direktørstolen hos Huma i Hurup.

Mad­ras­ser så langt øjet ræk­ker. Som ny di­rek­tør for Huma i Hu­rup får Pe­ter Andsager an­sva­ret for virk­som­he­dens fort­sat­te po­si­ti­ve ud­vik­ling med pro­duk­tion og salg af mad­ras­ser. Foto: Poul Erik Tarp

Mad­ras­ser så langt øjet ræk­ker. Som ny di­rek­tør for Huma i Hu­rup får Pe­ter Andsager an­sva­ret for virk­som­he­dens fort­sat­te po­si­ti­ve ud­vik­ling med pro­duk­tion og salg af mad­ras­ser. Foto: Poul Erik Tarp

Peter Andsager beskriver sig selv som en self-made mand, der har taget den hårde vej. Han er 36 år og kommer fra en direktørstilling i et grossistfirma i Vamdrup ved Kolding. Og den hårde vej tilskriver han sin uddannelse lige fra handelsskolen, og derfra en opadstigende kurve i erhvervslivet, hvor han altid har handlet med indretning af boligen blandt andet en overgang med møbler og nu madrasser fra Huma. Udvikling Som ny direktør får Peter Andsager ansvaret for Huma fortsatte positive udvikling for virksomhedens 220 ansatte, samt kontakten til to af de store eksportlande Norge og Tyskland. - Mit overordnede ansvar bliver at slås for virksomheden og drive den fremad med en udvikling af markedsandele, og markedet udvikler sig i den retning, at der bliver færre og færre kunder, som så til gengæld bliver større, siger Peter Andsager. Udover salg til private leverer Huma tillige madrasser til hoteller og sundhedssektoren, og de fire kerneprodukter er boxmadrasser, springmadrasser, kontinentalsenge og elevationssenge. Peter Andsager har fra sine tidligere jobs et indgående kendskab til Huma, som han betegner som en god arbejdsplads med engagerede medarbejdere og et godt klima. Han har ikke oplevet problemer med at få den arbejdskraft, som Huma har behov for, og i den forbindelse nævner han, at virksomheden har et godt ry, som gør relativt nemt at skaffe arbejdskraft, trods den høje beskæftigelse. Jobbet som direktør blev han headhuntet til, og udfordringerne og jobbet har til fulde indfriet hans forventninger. Nu mangler han kun at få familien med til Thy. Peter Andsager er gift med Tina og de har Casper på seks år og Camilla på ni år. Han formoder ikke, at det vil være vanskeligt at finde arbejde sin kone, der er uddannet bogholder. poul.erik.tarp@nordjyske.dk