36 foreninger tages med på råd om hal

Brugerne skal høres på et møde om deres ønsker

Henrik Jensen: Tilskuere placeres på en svalegang, der på første sal ligger rundt om håndboldbanen. Fra svalegangen bliver der adgang til lokalerne på første sal, hvorfra der vil være en flot udsigt over rododendronparken.
 Arkivfoto: Bent Bach

Henrik Jensen: Tilskuere placeres på en svalegang, der på første sal ligger rundt om håndboldbanen. Fra svalegangen bliver der adgang til lokalerne på første sal, hvorfra der vil være en flot udsigt over rododendronparken. Arkivfoto: Bent Bach

BRØNDERSLEV:- Brønderslev Hallens planer om en træningshal er et gammelt ønske. Det fortæller formand for Brønderslev Hallerne, Henrik Jensen. - Siden de første borgermøder blev holdt tilbage i 1999, har det været vores ønske at få en ny hal i byen. - Den 40 år gamle hal kan trods renoveringen ikke leve op til de krav, der stilles til en funktionel hal i dag. Det var derfor yderst positivt ¿ og længe ventet ¿ da byrådet i efteråret 2007 besluttede at afsætte fem millioner kroner i 2008 - budgettet til en ny hal ved Brønderslev-Hallen. - Nu er tiden så kommet til at se på, hvordan vi kommer videre i processen. - Derfor har vi inviteret 36 interessenter fra det lokale idræts- og foreningsliv til et møde i Brønderslev Hallen torsdag 7. februar for at diskutere, hvilke ønsker der er for hallens fremtid, så den kan blive centrum for fritidsaktiviteterne i Brønderslev og omegn. Krav til en ny hal - Siden byrådet gav deres tilkendegivelse om at støtte projektet, har vi i hallens bestyrelse set på, hvordan vi bedst muligt kan tilbyde brugerne de bedste forhold. - Måden hvorpå folk dyrker idræt har ændret sig meget henover de seneste årtier. - Det betyder, at mange af de store holdidrætter som håndbold og fodbold oplever tilbagegang, hvor de individuelle idrætsgrene vinder frem. Desuden stiller vi betydeligt større krav til, hvad vi bruger vores tid på. Alt det skal en ny hal rumme. -¿I vort fortravlede samfund, hvor tiden med børnene ofte er en knaphedsfaktor, ønsker vi, at familien i det samme byggeri på samme tidspunkt kan møde frem til forskellige aktiviteter, som passer det enkelte familiemedlem¿. Udover at den ny Brønderslev Hal i langt højere grad skal kunne lægge gulv til vidt forskellige individuelle ønsker, skal den samtidigt på tværs af idrætsgrene kunne virke som socialt samlingssted for folk i og omkring Brønderslev. Det sociale indhold i den nye hal er et af de punkter, hvor vi håber, at input fra forskellige interessenter i byen kan hjælpe os videre i projektet. Allerede nu har vi haft en konstruktiv kontakt til fritidsforvaltningen og til forskellige aktører i Brønderslevs idrætsliv. - Vi har i svømmehallen set, at gode faciliteter kan være med til at skabe betydelig vækst i foreningslivet. - Vi forventer på samme måde, at vi efter renovering og nybyggeri kan tilbyde aktuelle og kommende brugere de samme muligheder i og omkring Brønderslev-Hallen - En stor del af de nye idrætter har basis i foreninger, der aktuelt ikke er brugere af Brønderslev Hallen. Vi vil gerne have disse ind i vores bygninger som supplement til de foreninger, der allerede kommer i hallen. Henrik Jensen tilføjer, at der desuden satses på forskellige aktiviteter, der også kan bruges af de borgere, der endnu ikke er medlem af en forening. Her betaler man selv for de forskellige aktiviteter, man ønsker at gå til. - De første ideer og tegninger til den nye hal er allerede lavet, men vi ønsker at høre brugernes tanker, inden vi går videre i processen med at få konkretiseret udformningen af halbyggeriet nærmere. - I princippet skal der bygges en firkantet kasse i en højde og flade, så den opfylder kravene til de forskellige idrætter, den kan komme til at indeholde. Facaden har vi ikke taget stilling til, idet den er afhængig af aktiviteterne og den nye hals placering i forhold til det eksisterende byggeri. Ved at bygge en høj hal bliver der mulighed for udenfor håndboldbanen at lave forskellige aktiviteter i to planer, hvilket giver en mængde spændende anvendelsesmuligheder. - Tilskuere placeres på en svalegang, der på første sal ligger rundt om håndboldbanen. Fra svalegangen bliver der adgang til lokalerne på første sal, hvorfra der vil være en flot udsigt over rododendronparken. I disse lokaler muligheder for fysisk aktivitet og socialt samvær. - Ved siden af håndboldbanen planlægges opvarmnings- og genoptræningsområde. På den anden side af håndboldbanen placeres tidssvarende omklædningsrum. Bag målene kan der laves aktiviteter, der kræver, at der er højt til loftet. Der skal med flytbare vægge være mulighed for at kunne opdele håndboldbanen i mindre enheder Inden spaden sættes i jorden skal vi have lavet en overordnet plan for sammenfletningen af de forskellige dele i området, således at det bliver en helhed såvel funktionelt som arkitektonisk. Ydermere skal der være mulighed for udvidelser, ligesom områderne omkring bygningerne også skal kunne inddrages. Til at forbinde de enkelte bygninger kan man lave overdækninger, der ud over at forbinde bygningerne også kan bruges til forskellige udendørs aktiviteter, der så vil kunne laves i al slags vejr.