EMNER

36 træskibe til Limfjorden Rundt

Den årlige kapsejlads indledes i Løgstør Bredning efter velkomst i byen

LØGSTØR:Træskibssejladsen Limfjorden Rundt er kommet for at blive. Årets sejlads afvikles i perioden 10.-13. september med start i Løgstør. Byens garde spiller på kajen og borgmester Jens Lauritzen (V) byder velkommen til byen allerede tirsdag 9. september. Onsdag morgen er Løgstør Rør A/S sammen med kommunen vært ved morgenmaden for de omkring 500 besætningsmedlemmer, inden der holdes skippermøde ombord på den tremastede skonnert "Marilyn Anne" af Struer. Her vil Jens Laurtizen uddele en godtepose fra byen til hver af de deltagende skibe. Der bliver start for Limfjorden Rundt 2003 i Løgstør Bredning, hvor kursen sættes mod Thisted. Torsdag går turen fra Thisted og vest om Mors mod Struer. Fredag stævnes ud mod Limfjordens perle, øen Fur,og lørdag sættes kursen mod det sidste etapemål Skive. Limfjorden Rundt er en sejlads for gamle danske skibe eller kopier deraf. Sejladsen hører til blandt de store årlige begivenheder på Limfjorden. I år deltager også skibe fra Portugal og Tyskland. Blandt tilhængere af træskibssejlads er Limfjorden Rundt en oplevelse ud over det normale. Foreløbig er 37 skibe tilmeldt, og der ventes et felt på op mod 50 skibe, inden sejladsen skydes i gang i Løgstør Bredning. Der venter deltagerne en venskabelig dyst om fart, sømandsskab og ikke mindst kammeratskab. Grundlagt i 1987 Ideen til sejladsen blev i 1987 grundlagt ombord på det gode skib "Bonevista" af Rungsted under kapsejladsen Fyn Rundt. Ombord var chartergast Per Tidemand og styrmandsafløser Niels Sohn, Skive. - Vi talte bl.a. om, at en lignende sejlads også burde finde sted i Limfjorden, oplyser Niels Sohn. Per Tidemand kontaktede "Fulton", "Marilyn Anne", "Jens Krogh" og "Noatun", og allerede i 1988 blev Gambrinus Cup afviklet for første gang med syv deltagende skibe. I 1989 overtog Niels Sohn roret, og sejladsen skiftede samtidig navn til Limfjorden Rundt. Der blev dengang udarbejdet sejladsregler, der stadig er gældende. Siden er sejladsen vokset støt til det, den er nået til i dag, nemlig nordens største af sin art. - De byer, der anløbes under sejladsen, gør alle et stort arbejde for, at alle ombord på træskibene føler sig velkomne. Som en tak fra skibene og deres besætninger er der i alle havne åbent skib for byernes borgere og andre interesserede, oplyser Niels Sohn.

Forsiden