367 besøg hos vagtlægen

NORDJYLLAND: En nordjyde opsøgte sidste år vagtlægen ikke færre end 367 gange. Altså i gennemsnit en gang i døgnet. Godt og vel endda. Denne nordjyde har selvsagt rekorden i besøg hos vagtlægen i 2005. Men andre havde oppe omkring 100 besøg hos lægen, som tager over om aftenen, natten og i weekenderne, når de private lægekonsultationer er lukkede. I alt er der 200 nordjyder, der benytter sig af vagtlægen mere end 20 gange årligt. Disse "superbrugere" kan nu regne med, at de vil blive indbudt til en samtale med deres praktiserende læge med henblik på at få reduceret antallet af vagtlægebesøg. - Når folk henvender sig til en vagtlæge, er det naturligvis fordi de har behov for hjælp. Men i nogle tilfælde kan det jo godt ske, at hjælpen kan gives på anden måde. Det er det, de praktiserende læger skal forsøge at få klarlagt og snakke med patienterne om, forklarer Karl Bornhøft (SF), formand for amtets sundhedsudvalg. Udvalget har netop godkendt sundhedsforvaltningens oplæg til sådan et initiativ. Erfaringer fra et lignende initiativ for to år siden viser, at det hjælper. - Det er ikke sikkert, at vi kan få patienten med de 367 besøg hos vagtlægen til at begrænse antallet ret meget. Men kan vi få 100 andre patienter til opsøe vagtlægen færre gange, har vi jo også opnået et resultat, konstaterer Karl Bornhøft. Amtet kalkulerer med, at initiativet vil give en årlig besparelse på omkring 600.000 kroner. mons