Lokalpolitik

37 lægger jord til kloakledning

Lokalplanforslag til nyt storrenseanlæg i Hadsund er klar, og nu holdes møde i marken med lodsejere

Det er her nord for Hadsund længst ude i billedets venstre side bag skoven, at det nye renseanlæg skal ligge. Foto: Michael Bygballe

Det er her nord for Hadsund længst ude i billedets venstre side bag skoven, at det nye renseanlæg skal ligge. Foto: Michael Bygballe

Efter næsten to et halvt års forarbejde, er planerne om at bygge et nyt stort renseanlæg for hele Mariagerfjord Kommune nu endelig ved at tage form. Teknisk udvalg har godkendt forslag til lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Desuden rykker repræsentanter fra udvalget med i marken, når der 29. og 30. november og 1. december rykker ud i virkeligheden og snakker med de 37 lodsejere, der skal lægge jord til den nye hovedledning fra renseanlægget til udløbet i Kattegat. I modsætning til alle de andre placeringer for renseanlægget, har der ikke været nogen, der endnu har protesteret over placeringen øst for Ravns Graner nord for Hadsund øst for Aalborgvej. Efter åstedsforretningerne, som er den første sondering før ekspropriation med aftale om erstatninger, ventes planerne vedtaget i byrådet 7. december, hvorefter både lokalplan og tillæg til kommuneplan skal ud i offentlig høring i otte uger.