Lokalpolitik

3D-model af Skagen by bliver ikke til noget

SKAGEN:I forbindelse med byrådets behandling af planen for havneudvidelsen spurgte Foreningen og Bygnings og Landskabskultur mandag aften om, hvornår den 3D-model af Skagen, som man for et par år siden indgik aftale om at få udviklet, blev færdig. Baggrunden for spørgsmålet er, at ved at bruge computerskabte 3D-modeller kan man illustrere lokalplaner med retvisende billeder af planens indhold. Foreningen henviser i spørgsmålet til, at den mener, at illustrationer i lokalplanen for havneudvidelsen er direkte misvisende sammenholdt med de oplysninger, som gives i teksten i lokalplanen. Af byrådets svar fremgår, at kommunen har opgivet, at computergruppen 3D Nerds vil være i stand til at levere en gratis 3D-model af Skagen by, hvorfor teknisk forvaltning nu vil opsige samarbejdsaftalen med gruppen. Kommunen indgik i 2004 en aftale med 3D Nerds om udvikling af en computermodel af Skagen, og der blev dengang bevilget 49.000 til software og supplerende uddannelse. Baggrunden for det var et tilbud fra 3D Nerds om at skabe en model af Skagen by. Kommunen har i enkelte tilfælde, blandt andet da man skulle illustrere en modernisering af Solnedgangspladsen, brugt 3D-illustrationer.Men et program for hele Skagen, har man altså opgivet , at gruppen vil være i stand til at lave.