Ældreforhold

3F: - Efterløn handler ikke kun om økonomi

Ved at gå ud af ordningen mister man retten til et seniorjob

3F Aalborg, her er det A-kasseleder Anders Rasmussen (til venstre) og næstformand Allan Busk, opfordrer medlemmerne til at tænke sig godt om, inden de melder sig ud af efterlønsordningen. Arkivfoto: Jeppe Holm Andreasen

3F Aalborg, her er det A-kasseleder Anders Rasmussen (til venstre) og næstformand Allan Busk, opfordrer medlemmerne til at tænke sig godt om, inden de melder sig ud af efterlønsordningen. Arkivfoto: Jeppe Holm Andreasen

3F Aalborg har efterhånden holdt efterlønsmøder for 600 medlemmer, og mange af dem har fået en del at tænke over, lyder det fra A-kasseleder Anders Rasmussen. - De bliver overraskede over, hvad de egentlig siger nej til ved at melde sig ud af ordningen, og de finder ud af, at beslutningen ikke kun handler om økonomi, men også om sikkerhed, fortæller han. Anders Rasmussen vil ikke komme med noget generelt råd til medlemmerne: - For os er det helt ok at melde sig ud af ordningen. Det er et helt personligt valg. Men de skal vide, hvad det indebærer, og det er vores opgave at råde og vejlede. Han peger på, at man ved at melde sig ud og få udbetalt sit indestående ikke blot mister retten til at gå på efterløn eller retten til at optjene en skattefri præmie ved at blive på arbejdsmarkedet - man mister også retten til et seniorjob. - I dag har vi kun en håndfuld medlemmer på seniorjob, men hvis krisen fortsætter og dagpengeperioden ikke forlænges fra de nuværende to år, så kan langt flere få brug for et seniorjob, fortæller Anders Rasmussen. Han oplyser, at ordningen med seniorjob blev indført i 2006. Den indebærer, at ledige, der mister retten til dagpenge mindre end fem år før deres efterlønsalder, har ret til et seniorjob med overenskomstmæssig løn ved kommunen frem til, at man kan gå på efterløn. - Det vil sige, at du kan sikre dit udkomme i en årrække, hvor det måske ellers vil kunne være svært at finde nyt arbejde og på den måde måske ligefrem redde familiens økonomi. - Sagen er jo, at syv ud af ti LO-arbejdere ikke får en krone i kontanthjælp, hvis de mister retten til dagpenge, fordi de eksempelvis har et hus, de kan sælge, eller en kone, der arbejder. - Det er alt sammen noget, der skal tages i betragtning, for vi ved jo godt, at selv arbejdspladser, man troede var sikre, pludselig lukker, og hvis du er 3F-medlem og oppe i 50'erne, så kan det altså være svært at finde et nyt arbejde, fastslår Anders Rasmussen. Han erkender, at mange ikke vil få brug for den sikkerhed, der ligger i at have ret til et seniorjob: - Men det svarer til at have en brandforsikring. Du håber jo alligevel, at dit hus ikke brænder.