Lokalpolitik

3F holder fast i Viborg - foreløbigt

Fusionen af SiD og KAD kommer før en ny reform

AALESTRUP:Det tidligere SiD og Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, nu samlet i forbundet 3F, vil om blot to-tre år komme til at drøfte opdelingen i afdelinger efter kommunalreformen. Det spår formanden for 3F, der omfatter Aalestrup, Møldrup, Tjele og Viborg, Stanley Bach Mortensen. For fire år siden blev afdelingerne i Møldrup og Aalestrup slået sammen og fra nytår kom fusionen mellem specialarbejdernes forbund og kvindernes. Det har været forbredt nogle år og på et tidspunkt, hvor der slet ingen alvor var bag snakken om at slå kommunerne sammen i større enheder. Det konstaterer formanden for de 5164 medlemmer. Heraf udgør de 1250 medlemmerne i Møldrup og Aalestrup. Arbejdsløsheden er tårnhøj, mellem 700 og 800, svarende til en arbejdløshed på 14-15 procent. Den stigende arbejdsløsehd skyldes nedskæringer og udliciteringer, påpeger første næstformand, Kristian Andersen, der tidligere var næstformand i SiD Aalestrup. En del af de ledige er dog kun registreret uden arbejde i kortere perioder og indsatsen for at øge beskæftigelsen går især på at opkvalificere de ledige. En ændret opdeling af 3F vil dog vare nogle år, mener formanden. Siden nytår har de folkevalgte og ansatte haft mere end travlt med at sammenkøre medlemslister og få de forskellige systemer til at arbejde sammen. Der er også forskellige kulturer i de to tidligere selvstændige fagforeninger, som skal køres sammen. Derfor venter Stanley Bach Mortensen, at det vil vare nogle år, før man vil kikke på, om afdelingen skal følge den ny kommunestruktur. - I dag har alle jo adgang til nettet og alle har en mobiltelefon, påpeger formandnen videre. Man venter ikke til torsdag, hvor fagforeningen har længe åbent, med at henvende sig. Og om telefonen bliver taget det ene eller det ande sted, mærker medlemmet ikke. Stanley mener at det bliver opgavefordelingen og især regionernes opgaver, der bliver afgørende for om 3F skal have kikket på sin struktur igen. - Hvis regionerne kun skal tage sig af sygehusene, er der ingen grund til ændringer, slutter formanden for 3F i Viborg.