Lokalpolitik

3f-lokalklub vil arbejde for engagement

Lukning af S.I.D. Halsafdeling og stiftelse af 3F-Hals

HALS:Det blev både til en lukning af S.i.D Halsafdeling og en stiftelse af en nu lokalklub for 3F i Hals. - Det blev et år, hvor vi efter medlemmernes afstemning afgjorde, at en sammenlægning med KAD på landsplan skulle gennemføres med det resultat, at vi nu er en fagforening på næsten 400.000 medlemmer, fremhævede formanden Poul Erik Lyngdorf i sin beretning. Bestyrelsen arbejder for at få "banket" en rigtig god lokalafdeling op, som de omkring godt 1.000 medlemmer vil benytte og blive tilfredse med. Samtidigt vil lokalklubben arbejde for, at gøre medlemmer interesserede i at engagere sig for, hvad der sker i nærområdet. Bestyrelsen har brugt mange timer på at drøfte kommunesammenlægningen i Hals. Skulle det være Dronninglund eller Aalborg? - Vi var i bestyrelsen enige om at forlange en afstemning om spørgsmålet, så borgerne i Hals fik mulighed for at komme til orde. Vi lagde ud, som de første med at kræve borgerne hørt. Taktikken var så, at LO-Hals skulle bakke op, dernæst SF, efterfulgt af de få byrådspolitikere i A og V, som pegede på Aalborg. De andre skulle nok følge trop. Resultatet kender vi jo i dag og i Nordjyske's årskavalkade får S.i.D.-klubben æren for startskuddet til at kræve borgerafstemningen, sagde Poul Erik Lyngdorf.