3F Midtfjord lukker sit kontor i Farsø

For få bru­ger kon­to­ret i Far­sø. Der­for luk­ker 3F Midtfjord kon­to­ret om­kring 1. april.

For få bru­ger kon­to­ret i Far­sø. Der­for luk­ker 3F Midtfjord kon­to­ret om­kring 1. april.

VESTHIMMERLAND:3F Midtfjord lukker i løbet af foråret sin afdeling i Farsø og sætter bygningen på Thit Jensen Vej 23 til salg. Baggrunden er, at næsten ingen bruger kontoret, og at 3F Midtfjord hellere vil bruge ressourcerne på at styrke det opsøgende arbejde på virksomhederne frem for at have de ansatte siddende bag et skrivebord. Lukningen af Farsø-kontoret får tidligst virkning fra 1. april, og de to tilknyttede medarbejdere omplaceres til andre af 3F Midtfjords kontorer. Der var stort flertal for beslutningen, da den blev sat til afstemning på #F Midtfjords generalforsamling. På spørgsmålet om der kan ventes yderligere lukninger af filialklontorer, svarede formanden for 3F Midtfjord, Lene Haugbølle, at det på nuværende tidspunkt er umuligt at udstede løfter. - Det afhænger af udviklingen og strukturen inden for 3F, men hovedsagen for os er ikke at eje mursten, men at bruge ressourcerne optimalt - herunder ikke mindst at styrke det opsøgende arbejde blandt vore medlemmer på virksomhederne, fastslog Lene Haugbølle. Formanden oplyste, at 3F Midtfjord har afhændet sin ejendom på Toften i Nibe til købmand Per C. Nielsen, Nibe. - Det betyder ikke, at vi ikke fortsat har kontor i Nibe. Vi har nemlig indgået en lejeaftale, således at vi er, hvor vi hidtil har haft kontor, og det er skrevet ind i aftalen, at vi også fremover har mulighed for at have være der, sagde formanden. 3F Midtfjord har hovedkontor i Løgstør og filialkontorer i Fjerritslev, Nibe op Aars. Afdelingen har 4197 medlemmer. På 3F Midtfjords generalforsamling i Farsø blev tillidsmand på Fjerkræslagteriet Danpo, Per Kristensen, og Falckredder Lars Nørgaard Eriksen, Aars, nyvalgt til bestyrelsen. De afløser Hans P. Møller Nielsen, Haubro, og Troels Zimmer, Løgstør, som ikke ønskede at fortsætte. Generalforsamlingen genvalgte næstformanden Lindy Mortensen, Skovsgaård, til denne post. Endvidere blev Anne Marie Møller, Løgstør, og Ivan Vestergaard Laustsen, Nibe, genvalgt til bestyrelsen.