3F misbruger unge uden praktikplads

Her i efteråret 2006 startede en diskussion om, hvorfor der er skolepraktikelever inden for byggeriet på et tidspunkt med rekordhøj aktivitet i erhvervet.

En sag, der efterfølgende fik et paradoksalt efterspil, da Dansk Byggeri i København midt i november blev invaderet og udsat for hærværk af 120 fagligt aktive unge fra 3F. De ønskede at markere deres utilfredshed med, at Dansk Byggeri tilbød skolepraktikelever (SKP) i København ledige praktikpladser i Midt- og Vestjylland. Det hele begyndte med, at 3F fandt det uacceptabelt, at byggeerhvervet importerede arbejdskraft samtidig med, at der var lærlinge inden for murerfaget uden en praktikplads. 3F gjorde det altså til en enten-eller situation om ansættelse af skolepraktikelever kontra udenlandsk arbejdskraft. Men det må være både-og i den aktuelle situation, hvor behovet for arbejdskraft er det højeste i de sidste 25 år. Dansk Byggeri påtog sig opgaven med at hjælpe med at finde praktikpladser. I september var der registreret 150 SKP-elever inden for murerfaget. Dansk Byggeri henvendte sig til skolerne med et tilbud om at samarbejde om at formidle SKP-lærlinge til ledige praktikpladser i Jylland. Det viste sig, at Københavns Tekniske Skole var den eneste, som ikke selv havde løst problemet. Her var der 60 SKP-elever, som manglede en praktikplads. Derfor inviterede Dansk byggeri de københavnske SKP-lærlinge til Herning for at møde de lokale virksomheder. Det var dette tilbud, som af flere SKP-elever og aktive i 3Fs ungdomsafdeling blev opfattet som et upassende pres imod SKP-elever, for at lade sig ansætte så langt væk som i Jylland. 120 unge demonstrerede og afviste Dansk Byggeris tilbud om en endagstur til Jylland. Desværre endte demonstrationen i hærværk. Den fælles bustur for SKP-eleverne til Herning blev aflyst. I stedet fik SKP-eleverne et tilbud om individuelle møder med virksomhederne i Midt- og Vestjylland. Dette tilbud har kun 6 SKP-elever benyttet sig af. Sagen illustrerer meget fint, hvorfor der er registreret skolepraktikelever, selv om vi har meget høj aktivitet og importerer udenlandsk arbejdskraft. For det første er mange af de skolepraktikelever, der er registreret i statistikkerne, heldigvis på vej ud i uddannelsesaftaler gennem delaftaler med virksomheder. Det reelle antal murerlærlinge i skolepraktik blev reduceret fra 150 til 60, da vi kiggede nærmere på dem. For det andet synes hovedparten af de unge ikke, at de behøver søge uden for eget postnummer, og det bakker 3F dem op i. Bor man i København, er der tilsyneladende meget langt til Jylland. Det er godt for virksomhederne og det dansk arbejdsmarked at polakker og tyskere ikke har samme opfattelse af afstande. For det tredje kunne noget tyde på, at de unge heller ikke føler sig forpligtet til at søge andet end drømme faget. Der er ikke mange af murerlærlingene i skolepraktik, som har valgt at søge lærerplads som struktør, selv om muligheden for en praktikplads her er stor. 3F er kort og godt med til at fastlåse SKP-eleverne i skolepraktik, når de går ind og argumenterer imod kravene om faglig og geografisk mobilitet. Dagsordenen for 3F er vel snarere kampen mod ansættelse af udenlandsk arbejdskraft end reel omsorg for SKP-eleverne. Vi startede med 150 SKP-elever, de blev til 60, der reelt mangler læreplads, og de blev altså til 6, der valgte at søge i Jylland. Det er fint, at de 150 blev til 60, men det er utrolig ærgerligt, at de 60 endte med kun at blive til 6.